top

Aktualności

USA znów liderem w eksporcie przetworów jajecznych do Wspólnoty


Amerykańskie przedsiębiorstwa przetwórstwa jaj  dominują od początku 2017 r. w dostawach produktów jajecznych do Europy. Ponad 70% zrealizowanych wysyłek do UE pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Przyczynił się do tego kilkukrotny wzrost popytu ze strony podmiotów unijnych na  suszone przetwory jajeczne oferowane przez amerykańskie zakłady.  

Stany Zjednoczone zajęły pozycję dotychczasowego głównego eksportera jaj na Wspólnotowy rynek, czyli Ukrainy. Przypominamy, że w 2016 r. łączny wolumen wywozu (8 043 ton)  zrealizowany przez ukraińskie przedsiębiorstwa stanowił prawie połowę całego rocznego unijnego importu. Za okres czterech miesięcy tego roku, jest to znacznie niższy poziom 212 ton.

Kraje członkowskie w okresie styczeń – kwiecień 2017 r. zmniejszyły prawie o jedna czwartą zakupy jaj w skorupkach i ich przetworów w krajach trzecich., łącznie importując do Wspólnoty  4 482 ton, w tym 3 204 ton pochodziło z USA. W największym stopniu zmalał przywóz żółtek i albumin jaj. Wzrosło natomiast zainteresowanie przywozem suszonych przetworów z całych jaj bez skorupek -  produkt ten miał blisko 80% udział w asortymencie wszystkich zaimportowanych produktów.

Drugim w kolejności eksporterem do UE w tym roku jest Argentyna, przy czym importowane ilości produktów przetwórstwa jaj są aż o połowę niższe w ujęciu r/r. Wyhamował także przywóz przetworów z Indii, które odgrywały istotną rolę w zaopatrzeniu przemysłu spożywczego w Europie w latach 2013-2015.

 

powrót