top

Aktualności

Dalszy spadek cen jaj na unijnym rynku


Oficjalne dane statystyczne o średnich tygodniowych cenach jaj klasy A (M i L) w zakładach pakowania potwierdzają postępujący spadek cen w Unii Europejskiej, który obserwuje się już od połowy kwietnia tego roku. W okresie ostatnich dziesięciu tygodni ceny jaj we Wspólnocie w ujęciu procentowym obniżyły się o 12%. W 26 tygodniu roku, czyli na przełomie czerwca i lipca, uzyskiwane ceny  wynosiły średnio dla całej UE 117, 89 EUR/100 kg. Jest to najniższa średnia cena od początku tego roku, jednak w porównaniu do takiego sama okresu roku 2016 była ona wyższa o 11%.  

powrót