top

Aktualności

Zagadka niskich wylęgów z USA


Branża mięsa drobiowego w Stanach Zjednoczonych martwi się z powodu spadającej liczby jaj wylęgowych. Zgodnie z danymi za pierwsze pięć miesięcy tego roku procentowy udział jaj wylęgowych kurcząt rzeźnych wobec innych jaj wylęgowych jest najniższy od dekady. Branżowi eksperci nie potrafią przekonująco odpowiedzieć co się stało.

Problemy amerykańskiej branży wylęgowej są być może odpowiedzią na notowane od kilku miesięcy gwałtowne zwyżki cen mięsa drobiowego pochodzącego z tego kraju. Kurczęta z USA są coraz mniej konkurencyjne wobec produktów innych wielkich wytwórców. 100 kg amerykańskich  tuszek brojlerowskich kosztuje ponad 219 euro. W przypadku Unii Europejskiej i Brazyli jest to odpowiednio 184 euro oraz 85 euro.

Ważniejsze od skutków mniejszej podaży jaj wylęgowych w Stanach Zjednoczonych wydaje się być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o jej przyczyny. Eksperci oraz naukowcy spekulują, że hodowla kurcząt prowadzona w kierunku jak najszybszego wzrostu skutkuje zaburzeniami płodności i nieskutecznością zapłodnienia.

powrót