top

Archiwum

Informacja o ostatecznych terminach likwidacji stref A i B w Polsce


Główny Lekarz Weterynarii przekazał w dniu 18 stycznia 2008 r. informację o postanowieniach Komisji Europejskiej w sprawie likwidacji w Polsce stref ochronnych, ustanowionych w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków:

„Z związku z opóźnieniami w publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie, która ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2008 r. informuję że ww. dokument zawierać będzie następujące zmiany:

  1. województwo mazowieckie :
    • powiaty – sierpecki, żuromiński i mławski – strefa A i B zostaje utrzymana do dnia 31 stycznia 2008 r.,
    • pozostałe powiaty – strefa A i B – do 21 stycznia 2008 r.
  2. powiaty województw kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego – strefa A i B zostają utrzymane do dnia 21 stycznia 2008 r.
powrót