top

Aktualności

Świetne wyniki ukraińskiego MHP


Głównym motorem wzrostu w pierwszym półroczu tego roku był eksport – ogłosiła jedna z największych firm drobiarskich w Europie, ukraińska grupa MHP. W wynikach finansowych udostępnionych przez MHP wzrost eksportu wyniósł 44 procent. Sprzedaż ogółem wzrosła o 14 procent.

Rosnący eksport wynikał -  zdaniem przedstawicieli ukraińskiego giganta – tak ze wzrostu udziału sprzedaży zagranicznej w bieżącej sprzedaży, jak i ze zbywania zapasów. MHP w pierwszym półroczu sprzedało do innych krajów ponad 123 tys. ton mięsa drobiowego. Ukraińska spółka informuje, że spektakularne wyniki eksportowe są pochodną konsekwentnego realizowania strategii firmy, której głównymi  założeniami są dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej oraz staranny dobór oferowanego asortymentu. MHP sprzedaje przede wszystkim do państw MENA (Bliski Wschód i północ Afryki) oraz do krajów Unii Europejskiej.

Sprzedaż mięsa drobiowego ogółem przez MHP wyniosła w pierwszym półroczu 2017 roku prawie 284 tys. ton. Średnia cena po jakiej Ukraińcy sprzedawali mięso była w ostatnich sześciu miesiącach o 18 procent wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

powrót