top

Aktualności

Kryzys jajeczny w Holandii


Do 147 wzrosła liczba holenderskich ferm, z których produkty nie mogą być czasowo wprowadzane do obrotu. Agencja odpowiadająca za  bezpieczeństwo żywności w Holandii podjęła taką decyzję ze względu na obecność na fermach insektycydu zawierającego szkodliwą dla ludzi substancję – fipronil. O sprawie informowaliśmy już od początku działań holenderskiego urzędu nadzorującego rynek: http://www.kipdip.org.pl/article/id/1335

Jeszcze przedwczoraj liczba przedsiębiorstw, którym wstrzymano operacje wynosiła 180. Po dokładnym sprawdzeniu listę restrykcyjną skrócono do 147 podmiotów. Z tej liczby firm drobiarskich 58 uznano za produkujące jaja, które są niebezpieczne dla dzieci. Pozostałe fermy wytwarzają produkty, w których zawartość fipronilu co prawda nie przekracza norm, ale produkty te zostały uznane za „mogące stwarzać zagrożenie dla publicznego bezpieczeństwa”. Wbrew początkowym decyzjom holenderski nadzorca rynku rozpoczął wycofywanie jaj dostarczonych do handlu. Skalę tej operacji ocenia się na „miliony jaj”.  

Efektem kryzysu w Holandii jest gwałtowny wzrost cen jaj w Polsce. W hurcie wartość jaj wzrosła o około 20 procent. Nie można wykluczyć, że w krótkim terminie wzrośnie także zapotrzebowanie na dostawy miesa drobiowego z Polski.

powrót