top

Aktualności

Afrykańskie drobiarstwo szuka współpracy z polskimi firmami


W Polsce przebywa delegacja urzędników i przedsiębiorców z Mali, siódmego co do wielkości państwa w Afryce. W ramach partnerstwa publiczno-prawnego rząd Mali chce rozwinąć w tym kraju na szeroką skalę produkcję drobiarską. Firm zainteresowanych tym projektem Malijczycy poszukują w Polsce. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest w naszym kraju Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

W pierwszym okresie współpracy Malijczycy liczą na import niektórych wyrobów drobiarskich z Polski. Następnie chcieliby, aby polski partner podzielił się swoim konw-how i pomógł stworzyć w Mali silny, zintegrowany poziomo, podmiot drobiarski. Rząd Mali wybrał Polskę ze względu na to, że nasz kraj jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie. Na urzędnikach i przedsiębiorcach z Afryki szczególne wrażenie zrobiło tempo w jakim drobiarstwo rozwijało się w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Mają nadzieję powtórzyć ten sukces u siebie.

Rolą Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w kontaktach z delegacją z Mali było znalezienie polskiej firmy zainteresowanej współpracą. W zeszłym tygodniu doszło do spotkania Malijczyków z jednym z największych producentów w kraju. Obie strony były ze spotkania bardzo zadowolone. Dalsza współpraca między partnerami będzie zależała od typowo biznesowych aspektów czyli między innymi od kalkulacji, które powinna przeprowadzić strona polska oraz od wielkości spodziewanych korzyści, na które liczy strona malijska.

Rolnictwo w Mali ma około 33 procentowy udział w PKB, a w branży zatrudnionych jest prawie 80 procent aktywnych zawodowo Malijczyków. 

Dominującymi sektorami są produkcja bawełny i zbóż. Rząd Mali zdecydował przeznaczać 15 procent budżetu centralnego na rozwój rolnictwa. Jednym z beneficjentów tych transferów ma być drobiarstwo.

 

powrót