top

Aktualności

Niebawem wejdą w życie nowe zasady zawierania obowiązkowych umów na dostawy produktów rolnych


W dniu 7 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszony został tekst Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Przepisy, które niebawem wejdą w życie,  wprowadzają zmiany w zakresie obowiązku zawierania umów na dostawy produktów rolnych. Pomimo regulacji tej ustawy, nie przystających do praktyki rynkowej opartej o swobodę zawierania umów, nie wyłączono sektora drobiu i jaj z powyższego obowiązku.

Znowelizowane przepisy w zakresie obowiązku sporządzania umów wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Po wejściu w życie nowych przepisów obowiązek sporządzania umów na dostawy produktów rolnych będzie dotyczył: każdego dostarczenia produktów rolnych przez producenta będącego rolnikiem, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym - umowa będzie mogła obejmować jedną lub wiele dostaw. Za korzystną zmianę przepisów należy przyjąć, uznanie w ustawie, że warunek sporządzenia pisemnej umowy będzie spełniony również przy zawarciu formy dokumentowej albo elektronicznej.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz już we wcześniejszych publikacjach informowała o szczegółach i zakresie zmian regulacji istotnych dla podmiotów branżowych -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/1329 .

 

powrót