top

Aktualności

Campylobacter – nowe kryterium mikrobiologiczne dla drobiu


Z uwagi na fakt, że kampylobakterioza jest najczęściej zgłaszaną chorobą u ludzi przenoszoną przez żywność, Komisja Europejska uznała za słuszne  wprowadzenie na poziomie Unii Europejskiej kontroli Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego. Wprowadzono nowe kryterium higieny procesu w odniesieniu do bakterii Campylobacter na  tuszach brojlerów mającego na celu kontrolę zanieczyszczenia tusz podczas procesu uboju.

Campylobacter ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego, a wprowadzane środki kontrolne podejmowane przez przedsiębiorstwa spożywcze mają wpłynąć na zmniejszenie ryzyka występowania kampylobakteriozy u ludzi wywołanej spożyciem mięsa drobiowego.

Z uwagi na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw spożywczych do nowych procedur kontrolnych, a laboratoriów do nowej metodyki badawczej  przepisy unijnego rozporządzenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

Kryterium dla Campylobacter zostało wdrożone do unijnych przepisów rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r. poprzez zmianę Załącznika I do Rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 regulującego, między innymi, kwestie kryteriów mikrobiologicznych, w tym kryteria higieny procesu w ramach których określa się wskaźniki wartości zanieczyszczenia, a w sytuacji ich przekroczenia konieczne jest podejmowanie działań naprawczych przez przedsiębiorstwa spożywcze w celu zachowania właściwej higieny procesu na poziomie zgodnym z prawem żywnościowym.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów  zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 sierpnia 2017 r. Pobierz

 

 

 

 

 

powrót