top

Archiwum

Komunikat dla producentów drobiu i jaj, którzy ponieśli straty z powodu ograniczeń w obrocie drobiem i produktami drobiarskimi, wprowadzonych w związku z grypą ptaków


Resort rolnictwa podjął starania w Komisji Europejskiej o rozpatrzenie możliwości uruchomienia finansowej pomocy dla poszkodowanych producentów drobiu i jaj w okresie obowiązywania ograniczeń od 1 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

Warunkiem rozpatrzenia przez Komisję Europejską wniosku Polski o zatwierdzenie rekompensat jest pilne zebranie od producentów informacji o stratach w sektorze drobiu i jaj.

Zainteresowani wypłatą rekompensat mogą przekazać te informacje za naszym pośrednictwem.

Wystarczy pobrać z naszej strony odpowiednią ankietę Nr 1 lub Nr 2 lub Nr 3 i po wypełnieniu przesłać ją faxem (061 650 29 26) do Biura Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w terminie do 6 lutego 2008 r.

Trzy rodzaje ankiet związane są z koniecznością zebrania informacji o stratach z uwzględnieniem następującego podziału :

- straty poniesione przez podmioty, których fermy i/lub zakłady znalazły się w obszarze stref ograniczonego obrotu – Ankieta Nr 1:

http://www.kipdip.org.pl/index.html?job=4&s=60&a=1528&act=more

- straty poniesione przez podmioty, których fermy i/lub zakłady znajdowały się na obszarach wolnych od grypy ptaków, ale utracili rynek zbytu, ponieważ ich odbiorcy znaleźli się na terenie stref ograniczonego obrotu – Ankieta Nr 2:

http://www.kipdip.org.pl/index.html?job=4&s=60&a=1530&act=more

- straty z tytułu niezrealizowanych umów eksportowych na dostawy piskląt na rynki krajów trzecich : Białoruś, Ukraina, Rosja – Ankieta Nr 3:

http://www.kipdip.org.pl/index.html?job=4&s=60&a=1531&act=more

Reguły wspólnej polityki rolnej przewidują zastosowanie w Polsce nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, który poniósł straty z powodu weterynaryjnych ograniczeń w obrocie.

Więcej o tych regułach w zamieszczonej niżej iformacji z dnia 29 stycznia 2008 r. "Czy są podstawy do zrekompensowania strat z tytułu grypy ptaków i jak opracować program dla poszkodowanych podmiotów?".

powrót