top

Archiwum

W resorcie rolnictwa uruchomione zostały prace dotyczące rekompensat dla producentów drobiu


Wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak oficjalnie poinformował sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że resort rolnictwa prowadzi działania w celu udzielenia pomocy finansowej producentom drobiu i jaj, którzy ponieśli straty w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. z powodu obowiązywania środków ochronnych - ograniczeń w obrocie drobiem i produktami drobiarskimi.
Potwierdził również nasze wcześniejsze informacje, że straty finansowe mogą być pokrywane z dwóch źródeł:
- w ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. – maksymalna wysokość pomocy dla jednego podmiotu w sektorze rolnym wynosić może do 7500 EUR w okresie trzech lat (stosowanie tej pomocy nie wymaga zgody UE),
- w ramach przepisów o nadzwyczajnych środkach wsparcia rynku, co wymaga zgody Unii Europejskiej.
Aktualnie zbieramy drogą ankietową informacje od producentów o wielkościach i rodzajach strat.
Dane te są niezbędne do sformułowania wniosku do Komisji Europejskiej. Jeśli Komisja ustanowi szczegółowe przepisy w sprawie wypłaty rekompensat dla polskich producentów, będą one w 50% współfinansowane z budżetu UE.

 

powrót