top

Archiwum

Główny Lekarz Weterynarii przekazał informację o zniesieniu przez Federację Rosyjską ograniczeń dotyczących wwozu na jej terytorium produktów drobiarskich z Polski


Wprowadzone przez Rosję w grudniu 2007 r. zakazy w związku z wystąpieniem w Polsce grypy ptaków utrzymane zostaną do końca czerwca w stosunku do województwa mazowieckiego.

Dalej przedstawiamy pełną treść komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii z 26 marca 2008 r.:


Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała o zniesieniu ograniczenia wwozu na ich terytorium m.in. mięsa drobiowego, z wyjątkiem drobiu pochodzącego z terenu województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym strona rosyjska przekazała szczegółowe wytyczne dotyczące wypełniania świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego oraz surowych wyrobów mięsnych z mięsa drobiowego eksportowanych z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. W pkt. 4.3 powyższego świadectwa w zdaniu: „podlegająca zgłoszeniu (zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE)) ptasia grypa – w ciągu ostatnich 6 miesięcy na terytorium państwa członkowskiego UE”, po słowach „… Państwa członkowskiego UE” należy odręcznie dopisać słowa „… z wyjątkiem terytorium województwa mazowieckiego”.

Poprawki te powinny być poświadczone okrągłą pieczęcią i podpisem urzędowego lekarza weterynarii, wypełniającego świadectwo zdrowia na konkretną partię produkcji.

Powyższa procedura powinna być stosowana do końca czerwca br.

powrót