top

Archiwum

Nowy krajowy program zwalczania Salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych wejdzie w życie w kwietniu. Rozporządzenie rady ministrów w tej sprawie czeka na publikację w dzienniku ustaw.


Centrum Informacyjne Rządu podało na swojej stronie internetowej informacje, że 19 marca 2008 r.rada ministrów- zatwierdziła dwarozporządzenia przedłożone przez ministra rolnictwa. Jedno z nich tozapowiadane rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowegoprogramu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2008 r.". Do 10 kwietnia 2008 r. rozporządzenie to nie zostało jeszcze opublikowane. Jest jednak pewne, że nastąpi to lada dzień i program wejdzie w życie w kwietniu br.

Drugie rozporządzenie, dotyczące nowelizacji obowiązującego od kwietnia 2007 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28marca 2007 r. w sprawie programu dla stad reprodukcyjnych na lata 2007-2009 ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 58, poz. 352. Zmiana dotyczy aktualizacji kosztów tego programu w 2008 r.

Główny Inspektorat Weterynarii potwierdza, że od tego roku stada towarowe kur nieśnych w Polsce są objęte obowiązkiem szczepień p. Salmonelli. Wynika to z regulacji, określonych w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. GIW informuje, że obecne wyniki badań prób, pobieranych na fermach kur nieśnych w ramach dobrowolnego monitoringu prowadzonego na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400.D - 20/06 z dnia 21 września 2006 r. (obejmującego ok. 65% pogłowiakur nieśnych w fermach jaj spożywczych), wykazują poziom skażenia środowiska ferm w granicach od 10 - 20%. Program zwalczania Salmonelli w fermach kur nieśnych jest drugim w kolejności programem dla drobiu. W następnym roku - od 1 stycznia 2009 r. musi wejść w życie pogram dla brojlerów kurzych, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującego rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005. Obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad opracowaniem rozporządzenia na mocy którego ustanowiony zostanie cel wspólnotowy w odniesieniu do ograniczenia występowania S. Enteritidis i S. Typhimurium w stadach hodowlanych i rzeźnych indyków. Realizacja krajowych programów zwalczania Salmonelli u indyków rozpocznie się prawdopodobnie w 2010 roku."
powrót