top

Archiwum

KONFERENCJA „ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY CZTERY LATA PO ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ” – CZY WYKORZYSTALIŚMY SZANSĘ?


Były aż 3 znakomite powody, by 5 maja 2008 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zorganizować spotkanie, którego celem było podsumowanie zysków i strat krajowego rolnictwa cztery lata po integracji z Unią Europejską. Owa rocznica była bezpośrednią przyczyną wizyty w Warszawie pani Mariann Fischer-Boel – Komisarza d/s Rolnictwa i Rozwoju Wsi w UE, pana Neil Parish’a – przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego i europarlamentarzystów z Polski (poseł Bogdan Golik), Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji. Rocznica ta zbiegła się z 55.-letnim jubileuszem Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich w SGH w Warszawie.

O ile w wystąpieniu p. M. Fischer-Boel dominowały akcenty optymistyczne nt. korzyści jakie wszystkie kraje UE odnoszą w wyniku realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, to Minister Sawicki zaakcentował głównie jej ułomności, negatywne dla polskiego rolnictwa. Zaapelował do Pani Sekretarz o uproszczenie procedur w realizacji WPR oraz poddał wątpliwość ideę liberalizacji handlu wprowadzanej przez WTO, a szczególnie obniżenie taryf celnych dla krajów trzeciego świata.

Dla nas najbardziej interesujące było wystąpienie p. Neil’a Parisha, który rozpoczął swą wypowiedź od pochwały dla eksponowanych jaj pochodzących od kilkunastu producentów i dystrybutorów jaj zrzeszonych w Krajowej Izbie (między innymi z grup: PaMiRa Spółka Producentów Jaj Spożywczych, Polskie Fermy – Grupa Producentów Jaj Spółka z o.o.). Ekspozycja jaj oraz opakowań do jaj z firmy Hartmann Polska Spółka z o.o. stanowiła okazjonalną wystawę towarzyszącą tej konferencji. Gospodarzem ekspozycji był Pan Rafał Ratajczak – W-ce Przewodniczący Specjalistycznej Sekcji Krajowej Izby - Producentów, Dystrybutorów i Przetwórców Jaj.

Neil Parish zwrócił uwagę na barwne i funkcjonalne opakowania, zaopatrzone w wszelkie wymagane przez konsumenta informacje, na różne systemy produkcji jaj (ściołowy i klatkowy), a przede wszystkim na regionalne pochodzenie jaj. „Znakomite jaja, z różnych polskich regionów, winny być powszechne na europejskim rynku” – zakończył pierwszą część swego wystąpienia p. Parish.

Kontynuując wystąpienie stwierdził, że WPR musi ulegać systematycznym zmianom nie tyle rewolucyjnym – co ewolucyjnym. Obecnie, gdy światu zagraża głód, a w całej Europie rosną ceny żywności, nie można zakazywać lub ograniczać stosowania w uprawie i w żywieniu zwierząt, genetycznie modyfikowanych roślin. Dobrostan zwierząt i ochrona środowiska to bardzo ważne programy ale strategia ich wprowadzania, winna być związana z uproszczonym systemem dopłat dla rolników, powiedział na zakończenie p. Parish.

Tę część obrad, jak zwykle bardzo analitycznie i syntetycznie podsumowała organizator i gospodarz konferencji p. prof. K. Duczkowska-Małysz, która podkreśliła, że WPR będzie dobra o ile będzie elastycznie zmieniana.

W popołudniowej sesji poświęconej perspektywie rolnictwa i przemysłu spożywczego w świetle liberalizacji handlu, występowali przedstawiciele organizacji producentów roślin i zwierząt oraz przemysłu spożywczego. Na uwagę zasługuje wystąpienie prof. S. Zięby – Przewodniczącego Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreślił, że sektor rolno-żywnościowy, tak w UE jak i w Polsce, jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki o rocznych obrotach odpowiednio 835 i 35 mld € i zatrudniającą odpowiednio 38 mln. i 0,4 mln. pracowników. Dla polskiego rolnictwa UE przewidziała na lata 2007-2013 współfinansowanie na poziomie 13 mld €. W 2007 r. Wspólny rynek europejski był dla Polski podstawowym obszarem lokowania żywności - 2/3 całego eksportu przy dynamice wzrostu z 65% w 2003 r. do 78% w 2007 r. Warunkiem dalszego rozwoju produkcji żywności na rynek własny i zewnętrzny, będzie utrzymanie standardów ilościowych i jakościowych, uruchomienie branżowych funduszy promocji oraz spójny krajowy i europejski system podatkowy gwarantujący konkurencyjność sektora żywnościowego.

Główne problemy dotyczące polskiego sektora drobiarskiego w aspekcie naszego członkostwa w UE przedstawił Prof. Stanisław Wężyk – Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.
powrót