top

Archiwum

Krajowa Izba nie zgadza się z tymczasowym rozwiązaniem proponowanym przez Radę Ministrów – przesunięciem na 2012 rok zakazu dotyczącego pasz GMO


Zarząd Izby podtrzymuje wniosek o wykreślenie z ustawy o paszach przepisu zabraniającego wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Podmioty branżowe zrzeszone w Izbie są przeciwne rozwiązaniu problemu pasz GMO, które polega na przesunięciu terminu wejścia zakazu do dnia 1 stycznia 2012 r.

Z licznych przykładów wynika bowiem, że moratoria dla tego rodzaju zakazów nie służą branżom zagrożonym perspektywą ich wprowadzenia i destabilizują ich działalność gospodarczą.

Za słusznością takiego stanowiska przemawiają argumenty zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy, a w szczególności:

-niezgodność zakazu z obowiązującym prawem wspólnotowym,

-brak realnych możliwości zastąpienia soi genetycznie zmodyfikowanej, co wynika z „ograniczeń uprawowych i żywieniowych”,

-opinie w sprawie bezpieczeństwa produktów genetycznie zmodyfikowanych opracowuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a Polska ma wgląd w wyniki badań i możliwość aktywnego uczestniczenia w dyskusji nad tworzeniem prawa dotyczącego GMO.

Należy podkreślić, że opinie EFSA we wszelkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia traktowane były przez polski rząd jako niepodważalne. Najlepszym przykładem jest przyjęta przez Polskę bez jakiejkolwiek dyskusji legislacja dotycząca monitorowania i zwalczania Salmonelli, oparta na opiniach EFSA.

powrót