top

Archiwum

Sektory pasz i produkcji zwierzęcej poważnie obawiają się czy posłom uda się przed wakacjami zmienić ustawę o paszach. Czy polscy producenci są zagrożeni najczarniejszymi scenariuszami stanowiącymi skutki niewycofania zakazu importu, produkcji i skarmia


W scenariuszach tych statki przestaną od sierpnia 2008 r. przywozić do polskich portów surowce do produkcji pasz (z tekstu informacji prasowej pt. „Dwa miesiące do katastrofy?” z dnia 14.05.08), a pasze wyprodukowane dzisiaj, trzeba będzie 12 sierpnia br. spalić w cementowniach (wypowiedź Prezesa Izby – Prof. Stanisława Wężyka podczas konferencji: „Rolnictwo i przemysł spożywczy cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej.” – SGH , 5.05.2008 r.).

Do końca lipca przewidziane są tylko cztery posiedzenia sejmu. Tymczasem rządowy projekt zmiany ustawy, przyjęty na posiedzeniu rządu w dniu 12 maja 2008 r., nie figuruje do tej pory w rejestrze projektów ustaw skierowanych do procedur legislacyjnych w sejmie. W porządku dziennym obrad 16 posiedzenia sejmu, w dniach 28 – 30 maja 2008 r. nie przewidziano czytania tego rządowego projektu.

Wszystko jednak zależy od tego czy rządowi i parlamentowi oraz prezydentowi będzie zależało na naprawieniu błędów legislacyjnych w ustawie o paszach, aby nie dopuścić do katastrofy gospodarczej i żywnościowej. Jeśli tak, to wszystkie konstytucyjne organy władzy państwowej powinny zastosować takie same doraźne i priorytetowe procedury legislacyjne jak w przypadku ustanowionej w kwietniu 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Z umieszczonego na stronie internetowej sejmu opisu przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy o VAT (zakwalifikowanej jako projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej) wynika, że ustanowienie tej ustawy zajęło sejmowi zaledwie 11 dni.

Rządowy projekt tej ustawy wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 31 marca 2008 r.

Już 2 kwietnia projekt został skierowany do I czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniu 10 kwietnia 2008 r. W tym samym dniu projekt uzyskał pozytywne opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów Publicznych oraz odbyło się także II czytanie. Już w następnym dniu – 11 kwietnia odbyło się III czytanie i uchwalona ustawa jeszcze w tym samym dniu została skierowana do Marszałka Senatu oraz do Prezydenta RP. Senat nie wniósł poprawek, a Prezydent podpisał ustawę 28 kwietnia 2008 r. (czyli po czterech tygodniach od daty wpływu projektu ustawy do sejmu), a ustawa została opublikowana 30 kwietnia 2008 r.

Podmioty branży drobiarskiej i paszowej żywią głęboką nadzieję na zastosowanie takiej samej skróconej procedury w przypadku zmiany ustawy o paszach. Wystarczającą motywacją są interesy podatkowe budżetu, utrzymanie dodatniego salda w handlu zagranicznym produktami drobiarskimi oraz uniknięcie sankcji finansowych za naruszenie unijnego prawa.

powrót