top

Archiwum

Krajowa Izba jest przeciwna dopuszczeniu do sprzedaży w Unii mięsa kurcząt z USA odkażanego chemicznie


Sprzeciw zgłoszony przez Izbę dotyczy projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej, które umożliwić ma stosowanie substancji chemicznych do powierzchniowego odkażania mięsa drobiu. Po jedenastu latach zakazu importu z USA mięsa drobiowego odkażanego takimi metodami, Komisja Europejska, powołując się na pozytywne opinie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zamierza dopuścić do jego sprzedaży narynku Wspólnoty pod warunkiem zamieszczania odpowiednich informacji na etykietach.

Projektowane przepisy miały być dyskutowane w Brukseli podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego w dniu 2 czerwca 2008 r.

Cytujemy wystąpienie Krajowej Izby do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r.

„W związku z pojawieniem się w mediach informacji, że „Bruksela zaproponowała dopuszczenie do handlu w Unii kurcząt z USA odkażanych związkiem chloru”, dotarliśmy do źródła tej bulwersującej informacji.

Źródłem tym okazał się niekonsultowany w ogóle z branżą drobiarską projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej (druk SANCO/604/2008 Rev.1) wdrażającego przepisy rozporządzenia Nr 853/2004 Rady i Parlamentu Europejskiego w zakresie umożliwiającym stosowanie do odkażania tuszek drobiowych następujących substancji chemicznych: dwutlenku chloru, chlorynu sodowego zakwaszonego, fosforanu trójsodowego oraz kwasów nadtlenkowych (peroxyacids).

Wiadomo nam również, że w dniu 2 czerwca 2008 r. odbędzie się w Brukseli dyskusja na temat tego projektu na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
Jeśli projekt nie zostanie oprotestowany, istnieją obawy, że może nawet dojść do jego akceptacji podczas tego posiedzenia.

Oczekujemy, że reprezentant Polski na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2008 r. przedstawi sprzeciw odpowiednio uzasadniony następującymi argumentami:
Dopuszczenie do stosowania środków chemicznych w odkażaniu tuszek jest sprzeczne z unijną polityką dotyczącą bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a w szczególności z prowadzoną polityką na rzecz wzrostu zaufania konsumentów do żywności oferowanej na rynku Wspólnoty.
Przepisy będą miały wpływ na uruchomienie importu tuszek z USA, poddanych technologii chemicznego odkażania mięsa drobiu, nieuznawanej do tej pory przez UE.

Uważamy, że przepisy te stwarzają warunki do nierównej konkurencji i to w sytuacji kiedy w UE i w Polsce wprowadzane są ograniczenia i utrudnienia dla wielkotowarowej produkcji drobiarskiej oraz związany z tym wzrost kosztów produkcji, spowodowany, między innymi , podwyższaniem norm dobrostanu czy realizacją programów ograniczania występowania salmonelli i wielu innych programów, których celem jest podnoszenie standardów bezpieczeństwa żywności.”
powrót