top

Archiwum

Z OSTATNIEJ CHWILI:


Sprostowanie dotyczące informacji z dnia 2 czerwca 2008 r. "Gabinet Marszałka Sejmu odesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt zmiany ustawy o paszach"

Izba Zbożowo-Paszowa sprostowała informację uzyskaną w ubiegłym tygodniu w Kancelarii Marszałka Sejmu na temat rzekomego odesłania projektu zmiany ustawy do resortu rolnictwa.

Kancelaria potwierdziła sformułowanie oficjalnego zastrzeżenia na piśmie w stosunku do projektu nowelizacji ze względu na jego niezgodność prawem unijnym.

Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja ma zająć się tym projektem w przyszłym tygodniu.

Uzupełnienie informacji z dnia 2 czerwca 2008 r.: "Krajowa Izba jest przeciwna dopuszczeniu do sprzedaży w Unii mięsa kurcząt z USA odkażanego chemicznie."

Podczas wczorajszego głosowania na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego, Komisja Europejska nie uzyskała poparcia większości krajów członkowskich dla projektu rozporządzenia wprowadzającego rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 w odniesieniu do użycia substancji antybakteryjnych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni tusz drobiowych. (dok. SANCO/604/2008/rev.1)

W tej sytuacji, projekt ma być poddany dyskusji i głosowaniu na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa WE w dniu 28 czerwca 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki otrzymał w dniu 30 maja br. stanowisko Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz zawierające wniosek o zgłoszenie sprzeciwu w tej sprawie.

powrót