top

Archiwum

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi swoje sprawozdanie na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach podczas 18 posiedzenia sejmu w dniach 25-27 czerwca 2008 r.


Podczas posiedzenia tej Komisji w dniu 13 czerwca 2008 r. odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Do rządowego projektu (druk 581) dodane zostały dwie następujące poprawki:

-wszystkie pasze zawierające surowce GMO muszą być znakowane (wniosek PIS)

-przedłużenie o rok (do końca 2012) terminu proponowanego moratorium (wniosek SLD).

Komisja przyjęła projekt z ww. poprawkami i wnioskami mniejszości.

Rozpaczliwe i kosztowne apele polskich producentów do posłów i senatorów zamieszczane w mediach ruszyły proces legislacyjny. Uruchomienie prac nad zmianą ustawy na „ostatnią chwilę” uniemożliwia merytoryczną dyskusję opartą na argumentach naukowych, prawnych oraz gospodarczych. Dyskusja ta powinna zakończyć się wnioskiem Komisji RiRW o wykreślenie z ustawy o paszach art. 15 ust. 1 pkt. 4.

Tymczasem doprowadzono do sytuacji, w której organizacje branżowe podpisane pod apelem opublikowanym w ”Rzeczpospolitej” i „Dzienniku” w dniu 12 czerwca 2008 r., zmuszone zostały do kompromisu ratującego krajową produkcję zwierzęcą przed bankructwem:

„Po wielu miesiącach prac do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o paszach, zakładający wprowadzenie moratorium na zakaz do końca 2011 r. Nie rozwiązuje to problemu, ale odsuwa katastrofę w czasie. W obecnym stanie rzeczy nie ma już czasu na dyskusję i dopracowanie rozwiązań – priorytetem jest odsunięcie tragedii, która dotknie wiele polskich rodzin."

Pełen tekst ogłoszenia apelu na stronie internetowej Izby Zbożowo-Paszowej: http://acn.waw.pl/grain/ogloszenie.pdf

powrót