top

Archiwum

Niemcy nadal kupują głównie jaja pochodzące z chowu klatkowego


Z informacji prasowej na temat preferencji konsumenckich w Niemczech zamieszczonej w „Dresdner Neueste Nachrichten”, na podstawie danych Centrali Informacji Rynkowych i Cenowych (ZMP), wynika, że na rynku niemieckim nadal przeważają zakupy jaj z systemu klatkowego.

Gazeta informuje za ZMP, że w całej sprzedaży jaj w skorupkach w okresie od stycznia 2004 r. w sklepach i na rynkach wynoszącej 2,8 mld sztuk – 54% udział miały jaja pochodzące od kur utrzymywanych w klatkach.

Źródłem surowca do produkcji jaj farbowanych – gotowanych, również są głównie jaja z systemu klatkowego.

Sprzedaż jaj z innych systemów utrzymania miała następujący udział: z wolnego wybiegu – 24%, z systemu ściółkowego – 14%, a z chowu ekologicznego – 8%.

Ceny jaj są też bardzo zróżnicowane, w zależności od systemu chowu. W pierwszym półroczu 2004 r. opakowanie zawierające 10 szt. jaj z chowu klatkowego kosztowało średnio 1,06 EUR.

Za 10 szt. jaj wyprodukowanych w systemie ściółkowym konsumenci zapłacili 1,69 EUR, a za jaj z wolnego wybiegu – 1,84 EUR.

Za dziesięć jaj z produkcji ekologicznej trzeba było zapłacić aż 2,93 EUR.

EPEGA – PRESS – NEWS – Nr 34

z dnia 20 września 2004 r. powrót