top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z 4 lipca 2008 r. - Rynek Mięsa i Drobiu


Włochy przed ETS w związku z narodowymi przepisami o znakowaniu drobiu

Komisja potwierdziła, że wniosła sprawę przeciwko Włochom do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) dotyczącą znakowania mięsa drobiowego oznaczeniem kraju pochodzenia, co pozostaje w sprzeczności z unijnymi przepisami. Zasady znakowania produktów z drobiu we Włoszech zostały wprowadzone w ślad za pojawieniem się przypadków ptasiej grypy i miały na celu utwierdzenie włoskich konsumentów w przekonaniu o ich bezpieczeństwie. Komisja Europejska wcześniej uruchomiła już wszystkie etapy procedury w przypadku naruszenia wspólnotowego ustawodawstwa, wysyłając formalne wezwanie do usunięcia uchybienia (w październiku 2006 roku) oraz uzasadnioną opinię (lipiec ub. roku).

Działanie włoskich władz zostało uznane za zachęcające do preferowania produktów narodowych i naruszające zasady konkurencji.

na podstawie AgraFacts


Rosja sprowadza najwięcej mięsa kurczaków na świecie

Według najnowszych statystyk niemieckiej firmy F.O. Licht, Rosjanie przodują w imporcie mięsa drobiowego, w szczególności mięsa kurczaków. W pierwszym kwartale br. przywóz wszystkich produktów z sektora drobiu (mrożonych całych kurczaków, elementów, przetworów) podniósł się w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Największym dostawcą tych artykułów do naszego wschodniego sąsiada są nadal Stany Zjednoczone, Brazylia oraz z państw Unii Europejskiej Niemcy. Mimo pojawiających się sporadycznie problemów związanych m.in. z uruchamianiem kontyngentów przywozowych, Rosja w najbliższym okresie prawdopodobnie pozostanie największym importerem drobiu na świecie.

Rosyjski eksport mięsa drobiowego znajduje się na bardzo mało znaczącym poziomie. W okresie pierwszych trzech miesięcy br. całkowity przywóz wszystkich produktów z drobiu ukształtował się na poziomie ponad 226 tys. ton wobec 220 tys. ton przed rokiem.

na podstawie AgraNet

powrót