top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z dnia 25 lipca 2008 r. – Rynek Mięsa i Drobiu


Wielka Brytania zagłosuje za zezwoleniem na chemiczne odkażanie drobiu?

Organ wykonawczy Brytyjskiej Agencji Standardów Żywnościowych (FSA) ujawnił w tym tygodniu, że tamtejszy rząd może zagłosować za zezwoleniem na stosowanie substancji chemicznych do odkażania mięsa kurczaków przez Amerykanów. Podczas rozpatrywania obowiązującego zakazu przywozu drobiu z USA w Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w czerwcu br., przedstawiciele Wlk. Brytanii wstrzymali się od głosu, motywując to brakiem wystarczającego czasu na rozważenie propozycji. Teraz jednak mogą oni optować za zezwoleniem na takie praktyki, podkreślając, że może to w istotny sposób obniżyć zakażenia campylobakteriami u brytyjskich kurczaków. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie (26) głosowały przeciwko propozycji, ale według FSA, sprzeciw nie był oparty na naukowe podstawy. Jednak zarząd organizacji niechętnie zgadza się na głosowanie za takimi rozwiązaniami, skłaniając się do konieczności zapewnienia obszerniejszych informacji. Według jednego z naukowców pracujących dla FSA, praktyka jest szeroko wykorzystywana w innych częściach świata, a nie ma dowodów na wywoływanie przez nią odporności antybakteryjnej.

na podst.: AgraNet

 

W ciągu miesiąca subsydia dla producentów drobiu na Ukrainie mogą zostać wycofane

Premier Ukrainy Julia Tymoszenko zagroziła cofnięciem subsydiów krajowych dla producentów drobiu, jeśli ceny produktów nie zostaną w znaczący sposób obniżone począwszy od następnego miesiąca. Ultimatum dotyczące obniżek cen zostało złożone przy okazji oficjalnego spotkania, na którym podkreślono, że bezpodstawnie wysoki i stale rosnący poziom cen kurczaków w kraju jest, jak się przypuszcza, głównym czynnikiem inflacyjnym na Ukrainie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przykładowo ceny niektórych produktów z kurczaka są tam aktualnie o połowę wyższe niż średnie ceny na świecie. W tym samym czasie producenci otrzymują subsydia z budżetu państwa. Nie ma powodu, by ceny znajdywały się na tak wysokim poziomie, co jest uważane za celowe działanie monopolistów w sektorze. Dotychczas żadne odpowiednie służby państwowe nie podjęły kroków przeciwko określonym spółkom z sektora drobiu.

na podst.: Thepoultrysite

 

Prognoza lekkiego wzrostu produkcji w sektorze drobiu w USA – do 2017 r.

Na podstawie ostatnich długoterminowych prognoz amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa (USDA), produkcja mięsa kurczaków w Stanach Zjednoczonych może do 2017 roku osiągnąć wielkość 16,3 mln ton. W ub. roku wyniosła ona ok. 16,1 mln ton. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce pod względem eksportu, które wzrosną tylko w niewielkim stopniu, z ubiegłorocznych 2,5 mln ton do 2,9 mln ton. W sektorze indyków w ciągu najbliższej dekady produkcja zwiększy się do ok. 2,9 mln ton wobec 2,6 mln ton w 2007 roku. Do 99,18 mld sztuk wzrośnie w omawianym horyzoncie czasowym produkcja jaj, a w całym 2007 roku wyprodukowanych zostało 90,4 mld sztuk. Konsumpcja we wszystkich segmentach sektora drobiu i jaj pozostanie praktycznie na niezmienionym lub lekko podwyższonym poziomie.

na podst.: ThepoultryInternational

 

Szybki wzrost w rosyjskim sektorze drobiu

Według ostatniego raportu amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa (USDA), w ciągu następnych pięciu lat produkcja mięsa drobiowego w Rosji może powiększyć się o ok. 650 tys. ton i osiągnie w 2012 roku poziom 2,5 mln ton. W br. przewidywany jest skok o 150-200 tys. ton, co pozwoli na osiągnięcie wolumenu produkcji 1,5 mln ton. Jednak inwestycje w sektorze mogą zostać częściowo zahamowane wskutek wysokich cen światowych zbóż, które oddziałują na wzrost kosztów produkcji, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na zyski producentów. Według autorów raportu, rosyjska Unia Producentów Drobiu zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu o nałożenie czterokrotnie wyższych ceł przywozowych, aby spowolnić import i przyczynić się do lepszych wyników lokalnych producentów. Rosyjski sektor mięsa indyków jest niewielki, ale w br. oczekiwany jest jego wzrost aż o 1/4 do ok. 40 tys. ton.

na podst.: ThepoultryInternational

powrót