top

Archiwum

Pozytywne prognozy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dla producentów drobiu i jaj dotyczące tanienia cen surowców paszowych i pasz przemysłowych w sezonie 2004/2005


Opublikowana w tym miesiącu najnowsza analiza tego Instytutu „Rynek Pasz” Nr 16, przynosi bardzo dobre wiadomości na temat korzystnej dla branży drobiarskiej sytuacji na rynku surowców paszowych. Stwarza to możliwości istotnego obniżenia kosztów produkcji drobiarskiej i poprawy konkurencyjności produktów tej branży.

Eksperci Instytutu oceniają poprawę sytuacji w sezonie 2004/2005 na tle poprzedniego sezonu, który upłynął pod znakiem gwałtownego wzrostu cen surowców paszowych.

Przez trzy kwartały tego sezonu drożały zarówno pasze krajowe, jak i surowce paszowe z importu, w tym zwłaszcza wysokobiałkowe. Skutkowało to wzrostem kosztów surowcowych i cen wyrobów przemysłu paszowego oraz spadkiem opłacalności produkcji zwierzęcej.

Wzrost cen skupu drobiu w I półroczu 2004 r. nie zrekompensował ponad 20% wzrostu cen pasz. Relacja cen żywiec drobiowy – mieszanka DKA- starter w tym okresie obniżyła się średnio aż do poziomu 2,56.

W sezonie 2004/2005 na rynku surowców paszowych spodziewać się należy zasadniczych zmian relacji popytu i podaży prowadzących do znaczącego spadku ich cen.

Sytuację tę kształtują następujące czynniki: zwiększona o 15% do poziomu 29,7 mln ton podaż zbóż ze źródeł krajowych; przyrost światowej produkcji śrut oleistych, a także przejęcie unijnego interwencyjnego systemu interwencji na rynku zbóż.

Zdaniem analityków IERiGŻ, w obecnym sezonie wiele zależeć będzie od koniunktury w sektorze drobiarskim.

O wielkości popytu na pasze i sytuacji finansowej firm paszowych w głównej mierze decydować będzie sytuacja na rynku produktów drobiarskich.

powrót