top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z dnia 8 sierpnia 2008 r.


FRANCJA

Równowaga na rynku drobiu dzięki wzrostowi produkcji we Francji

Ceny drobiu na rynku we Francji znajdują się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub. roku. Trend ten pozostaje w zgodzie z gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Według danych francuskiej organizacji z sektora drobiu Itavi, wskaźnik kosztów surowców stosowanych do produkcji drobiu wzrósł w okresie maj 2007 – maj 2008 o 46% w przypadku kurczaków i o 44% w sektorze kaczek. Jednak równolegle obserwowany jest również wzrost produkcji. Wylęgi w okresie pierwszych czterech miesięcy br. znajdywały się na poziomie o blisko 3,7% wyższym w porównaniu do 2007 roku. Sytuacja pod względem bilansu handlowego we Francji charakteryzuje się nadwyżką eksportu w sektorze produktów przetworzonych z drobiu (wzrost o 11% wobec 2007 roku). W kraju zakupy drobiu realizowane przez gospodarstwa domowe w 2007 roku podniosły się o 3% wobec poziomu z 2006 roku. W największym stopniu skorzystały na tym przetworzone produkty (+7,5%), a tylko w nieco mniejszym stopniu elementy kurczaków (7,2%). Ten wzrost jest przede wszystkim związany z wyższymi cenami jednostkowymi produktów.

Eksperci obawiają się jednak, że generalna sytuacja gospodarcza będzie miała wpływ na siłę nabywczą konsumentów, co może zagrozić stabilizacji w zakresie cen poszczególnych produktów.

na podst.: AgraNet

 

CZECHY

W Czechach spada produkcja mięsa za sprawą redukcji w sektorze wieprzowiny

W drugim kwartale br. produkcja mięsa ogółem w Czechach obniżyła się w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku o 2,5% do poziomu 152,14 tys. ton. W poszczególnych segmentach rynku sytuacja poprawiła się w przypadku mięsa wołowego i drobiu, a mniej w omawianym okresie wyprodukowano wieprzowiny. Udział poszczególnych gatunków mięsa w całkowitej produkcji wynosił ok. 52% (wieprzowina) oraz 35% (drób). Pogłowie trzody rzeźnej zmniejszyło się w przeciągu roku o blisko 7%, a produkcja w sektorze mięsa wieprzowego obniżyła się o ponad 7% wobec poziomu z ub. roku. Jest to związane prawdopodobnie, według czeskich specjalistów, z faktem obniżenia produkcji przez rodzimych hodowców odkąd ceny, które uzyskują na rynku, nie pokrywają kosztów produkcji. Te ostatnie wzrosły w szybkim tempie przede wszystkim w związku z wyższymi cenami pasz oraz energii.

na podst.: AgraNet

 

UKRAINA

Na Ukrainie nieprawidłowości na fermach drobiu

Na Ukrainie przeprowadzono oficjalne śledztwo dotyczące przestrzegania standardów zdrowotnych na fermach drobiu w ślad za wykryciem na Krymie nieprawidłowości w odniesieniu do produktów pochodzących od zwierząt.

Regionalne biuro prokuratora potwierdziło, że znalezionych zostało 2 mln zepsutych jaj oraz ponad 300 kg mięsa drobiu i 3 tony odpadów, które nie zostały przetworzone zgodnie ze standardami ochrony środowiska i zdrowia.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez oficjalne służby, w przypadku jaj ujawniono, że były one przechowywane w nieodpowiednich temperaturach i nie przeszły inspekcji weterynaryjnej. Problemy ze składowaniem odpadów doprowadziły do zanieczyszczenia 10 hektarów ziemi rolniczej, powodując szkody na sumę ok. 6,4 tys. euro.

na podst.: Thepoultrysite

powrót