top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 18 sierpnia 2008 r.


Złagodzenie zakazu przywozu mięsa drobiowego z Chin do UE.

Unia Europejska przyjęła odstępstwo, w myśl którego możliwy będzie przywóz produktów z mięsa drobiowego poddawanego działaniu wysokich temperatur z chińskiej prowincji Shandong. Będący w mocy od niemal 4 lat zakaz sprowadzania chińskiego drobiu na terytorium państw członkowskich został przyjęty początkowo w lutym 2004 roku w związku z niepokojem o możliwe rozprzestrzenienie się wirusa ptasiej grypy, w szczególności jego wysoce zjadliwej odmiany. Eksperci weterynaryjni z państw członkowskich zgromadzeni w Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (Scofcah) uznali, że zagrożenie ptasią grypą zostało unieszkodliwione. Wirus ptasiej grypy jest unieszkodliwiany w wyniku poddawania produktów działaniu wysokich temperatur (minimum 70ºC).

Chińskie władze przedstawiły również Komisji listę zakładów, spełniających warunki do przetwarzania produktów. Prowincja Shandong, położona na wschodzie kraju, jest regionem, gdzie produkuje się najwięcej mięsa drobiowego (10% rodzimej produkcji w 2006 roku). Jest ona jedynym regionem, w stosunku do którego chińskiego władze zwróciły się o zatwierdzenie eksportu tych produktów. W związku z tym do czasu oceny sytuacji i zatwierdzenia w odniesieniu do pozostałych prowincji, w przypadku reszty kraju zakaz przywozu mięsa drobiowego pozostaje w mocy.

na podst.: AgraNet

 

Wzrost produkcji mięsa, w szczególności drobiu, w Niemczech.

W pierwszej połowie br. produkcja mięsa w Niemczech podniosła się o 4% do ok. 3,7 mln ton w porównaniu do okresu styczeń – lipiec 2007 roku. Największy wzrost zanotowany został w sektorze mięsa drobiowego, gdzie zanotowano skok o ponad 8% do 590,8 tys. ton. Jednak głównym gatunkiem mięsa w Niemczech pozostaje wieprzowina, której wyprodukowano w pierwszym półroczu aż o 3,4% więcej niż rok wcześniej (2,5 mln ton). W omawianym okresie wzrosła również produkcja wołowiny, a spadek niemieccy farmerzy zanotowali w sektorze baraniny. W samym sektorze mięsa drobiowego najwięcej wyprodukowano mięsa kurczaków (wzrost o 10% w ciągu roku do 347,6 tys. ton). Następnym gatunkiem było mięso indyków, w przypadku którego miał miejsce 2,9% wzrost do poziomu 192 tys. ton. W pierwszej połowie br. wyprodukowano również w Niemczech, według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, 30 tys. ton mięsa kaczek, co stanowiło ponad 16% wzrost w ciągu roku.

na podst.: AgraNet

powrót