top

Archiwum

Ukazała się nowa analiza Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Rynek Drobiu i Jaj” – nr 26


Publikacja ta charakteryzuje sytuację na rynku mięsa drobiowego i jaj spożywczych w okresie 2004/2005 na tle całej Wspólnoty.

Zdaniem autorów branżowego raportu rynkowego w 2004 r. wzrost produkcji mięsa drobiowego nie będzie tak dynamiczny jak w roku poprzednim. Produkcja ta ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie ok. 915 tys. ton. Sytuację kształtować będą czynniki: stabilizacja popytu na rynku krajowym, zmniejszona dynamika eksportu oraz wielkość importu uzależniona od cen na rynku wewnętrznym.

Produkcja jaj w 2004 r. utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym i wyniesie ok. 9,2 mld szt. Przesądza o tym stabilizacja popytu krajowego i wolniej niż przed rokiem rosnący eksport. Wywóz jaj do krajów byłej UE jest mniejszy co spowodowane jest mniejszą konkurencją cenową polskich jaj.

Analitycy IERiGŻ przewidują jednak, że w 2005 r. nastąpi umiarkowany wzrost produkcji zarówno mięsa drobiowego jak i jaj spożywczych. Głównym czynnikiem sprawczym tego wzrostu będą taniejące pasze przemysłowe. Rok 2005 może być nieco lepszy dla producentów żywca i mięsa drobiowego w Polsce. Tej sytuacji mogą sprzyjać wyższe ceny mięsa czerwonego oraz spadek spożycia tego mięsa.

W dalszej perspektywie, sytuacja na rynku drobiu będzie zależała prawie w całości od krajowego popytu.

W Unii przewiduje się dalszą stopniową odbudowę produkcji drobiarskiej w krajach dotkniętych w 2003 r. ptasią grypą (zwłaszcza w Holandii). Sytuacja taka ograniczy dalszą dynamikę wywozu artykułów drobiarskich na rynki „starej 15”, nawet pomimo dużych różnic cen mięsa drobiowego w Polsce i w dawnych krajach członkowskich UE.

W szczegółowej części Rynku Drobiu i Jaj, autorzy nie ustrzegli się od popełnienia błędów i zamieszczenia nieprecyzyjnych informacji na temat zasad funkcjonowania niektórych instrumentów WPR.

Sprostowania wymaga błędna informacja, że w ramach eksportu z dopłatami z Unii produktów drobiarskich do krajów trzecich, Unia Europejska stosuje kontyngenty ilościowe.

Analizę „Rynku Drobiu i Jaj” można nabyć w Dziale Wydawnictw IERiGŻ.

powrót