top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 29 sierpnia 2008 r.


Wysoka (88 mln ton) produkcja mięsa drobiowego na świecie w ub. roku

Według niemieckiego ośrodka ZMP, w ub. roku produkcja mięsa drobiowego na świecie o ponad 3% przekroczyła poziom z 2006 roku, osiągając rekordowe 88 mln ton. We wcześniejszym okresie dynamika wzrostu była niższa i wyniosła jedynie 1,5% po skutkach epidemii ptasiej grypy. Najwięksi światowi producenci mięsa drobiowego: Chiny, Brazylia oraz Stany Zjednoczone konsekwentnie powiększają swój udział w globalnej produkcji (wspólnie odpowiadają za 53% w ub. roku). Jednak największy ubiegłoroczny przyrost został zanotowany w Brazylii – ok. 10%. Jednocześnie imponujący jest wzrost, który miał miejsce w Chinach, podwajających poziom produkcji od 1995 roku do 17 mln ton. Państwa członkowskie Unii Europejskiej w sumie produkują ok. 13% światowego wolumenu mięsa drobiowego, przekładających się na ok. 11,28 mln ton.

O tendencjach w światowym sektorze drobiu i prognozach produkcji na br. przeczytać będzie można we wrześniowym Raporcie Sygnalnym.

na podst.: AgraNet

 

Protest przeciwko nowym przepisom o klatkach dla kur niosek w Niemczech

W Niemczech obrońcy praw zwierząt rozpoczęli w ub. tygodniu strajk w celu wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przepisów obowiązujących w dziedzinie hodowli kur niosek w klatkach. Dwóch członków organizacji (Berlin – Vegan) zamieszkało w klatce postawionej przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa. Zamierzają oni tam pozostać przynajmniej przez tydzień. W Niemczech obowiązują surowsze przepisy dotyczące systemów utrzymywania zwierząt niż w większości państw członkowskich. W 2006 roku rząd federalny dopuścił do stosowania większych klatek na kształt małych kurników w produkcji jaj. Jednocześnie uchylił on decyzję poprzedniego gabinetu, który wprowadził zakaz stosowania wszystkich rodzajów klatek w produkcji jaj. Jednakże obrońcy dobrostanu zwierząt uważają, że nowe klatki w dalszym ciągu nie sprzyjają zachowaniu standardów ochrony kur niosek.

Ministerstwo rolnictwa odrzuca oskarżenia o okrucieństwo wobec zwierząt, podkreślając, że dopuszczone klatki są najlepszym rozwiązaniem. Konwencjonalne klatki bateryjne będą musiały zniknąć w niemieckim sektorze do końca 2008 roku, a wyjątkowych przypadkach do 2009 roku. Nowe klatki będą większe, co oznacza, że dla każdego zwierzęcia będzie przypadała przestrzeń równoznaczna z przynajmniej 800 – 900 cm2 w porównaniu do 550 cm2 w aktualnym systemie. W ocenie jednak organizacji zajmujących się prawami zwierząt zmiany będą oznaczały, że nadal ok. 2/3 z 30 mln stada kur niosek w Niemczech będzie utrzymywanych w nieodpowiednich warunkach.

na podst.: AgraNet

powrót