top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 19 września 2008 r.


Nowe ceny reprezentatywne w sektorze drobiu i jaj od 19 września

Na spotkaniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, które odbyło się w czwartek 18 września podjęto decyzję o zmianie wysokości niektórych cen reprezentatywnych na importowane produkty z sektora drobiu i jaj. Na większość sprowadzanych produktów wymienionych w tabeli do rozporządzenia Komisji nr 920/2008 odpowiednie stawki zostały podwyższone. Obniżki zastosowano jedynie w przypadku mrożonych kawałków kurczaków bez kości z Brazylii i Argentyny oraz indyków z Brazylii.

Jednocześnie przywrócone zostały m.in. ceny reprezentatywne na suszone żółtka jaj przywożone na terytorium Unii Europejskiej z Argentyny.

Wszystkie nowe ceny reprezentatywne, obowiązujące od 19 września, zostały przedstawione w Notowaniach.

na podst.: Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 

UE: niższe refundacje w sektorze drobiu i jaj

Na spotkaniu Komitetu przedstawiciele państw członkowskich i Komisji ustalili również nowy poziom zwrotów eksportowych obowiązujących od 19 września w sektorze drobiu, mięsa drobiowego i jaj. Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 913/2008 refundacje do wywozu drobiu żywego zostały zmniejszone o połowę. Eksporterzy całych kurczaków będą mogli otrzymać subwencje do eksportu swoich produktów o ok. 22% niższe. Ostatnio obowiązujący poziom zwrotów w sektorze pozostawał w mocy od marca br.

Podobnie jak w sektorze drobiu, obniżki miały miejsce w wysokości refundacji eksportowych do wysyłanych jaj i produktów z jaj poza Unię Europejską. W przypadku jaj wylęgowych unijni eksporterzy będą mogli ubiegać się o refundacje o połowę niższe, podobnie jak przy wysyłkach przetworów. W sektorze jaj w skorupkach (rozporządzenie nr 913/2008), spadek wysokości zwrotów eksportowych wyniósł 20%. Odpowiednio dostosowane zostały również refundacje do eksportu jaj i żółtek jaj w formie artykułów nieobjętych Załącznikiem I do Traktatu (rozporządzenie nr 921/2008). Wszystkie zwroty w sektorze jaj i drobiu znajdują się w Notowaniach.

na podst.: Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej


Ceny produktów żywnościowych generalnie niższe w sierpniu, z wyj. mięsa wg Komisji

Komisja Europejska ogłosiła, że ceny wszystkich gatunków mięsa : wołowiny, wieprzowiny i drobiu były w sierpniu wyższe w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, a różnica wahała się od 4,8% do 16,8%. Odzwierciedlało to, według Komisji, wyższe ceny pasz dla zwierząt. Kontrastowało to jednak z cenami innych produktów żywnościowych, w przypadku których w przeważającej części zanotowany został istotny spadek w ujęciu rocznym. Jednak na poziomie cen detalicznych, ceny żywności utrzymują się generalnie na znacząco wyższym pułapie niż przed rokiem. Eksperci oczekują, że spadające ceny zbóż mogą złagodzić presję wywieraną na konsumenckie ceny pieczywa. To z kolei może przyczynić się do osłabienia cen produktów zwierzęcych i mięsa w związku ze spadającymi cenami pasz jako głównego czynnika w produkcji.

na podst.: Reuters

powrót