top

Archiwum

Rolnicy mogą wprowadzać zmiany do złożonych wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” do momentu podpisania umowy


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 18 września 2008 r. zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które w najbliższym czasie ma zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie to wprowadza istotną zmianę w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2007 roku w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Modyfikacja przepisów umożliwia Wnioskodawcom dokonanie jednorazowej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego pod warunkiem, iż nie spowoduje ona zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Zmiany takiej można będzie dokonać aż do momentu podpisania umowy.

Skorzystanie przez Wnioskodawcę z powyższej możliwości może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, nie więcej jednak niż o 4 miesiące.

Przygotował Tadeusz Kmieciński
Departament Wsparcia Inwestycyjnego
ARiMR

Źródło – ppr.pl
powrót