top

Archiwum

Resort rolnictwa chce przywrócenia ceł w imporcie zbóż


„Minister Rolnictwa poinformował na spotkaniu w dniu 24 września z Prezydium Rady Federacji Związków Branżowych Producentów Rolnych o podjętych na forum Komisji Europejskiej działaniach mających na celu przywrócenie ceł na zboża z państw trzecich i przedłożonej przez Polskę propozycji aby część środków przeznaczonych na mechanizmy interwencyjne skierować na wsparcie systemów jakości oraz postęp i innowacyjność w hodowli bydła mięsnego.”

Źródło informacji – strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

powrót