top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 26 września 2008 r.


Konsultacje dot. kontroli Salmonelli w brytyjskim stadzie kurczaków

Brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa (DEFRA) uruchomiło konsultacje w sprawie narodowego planu kontroli występowania Salmonelli w stadzie kurczaków. Program ma na celu obniżenie i kontrolę obecności dwóch typów bakterii Salmonelli u drobiu domowego w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Konsultacje w tej sprawie zostały rozpoczęte 23 września i potrwają do 12 grudnia br. Plan wejdzie w życie począwszy od stycznia 2009 roku, spełniając wymogi unijnego rozporządzenia 2160/2003 (dot. programów narodowych kontroli Salmonelli) oraz 646/2007 (ustalającego wspólnotowe cele redukcji występowania Salmonelli). Celem uruchomionych konsultacji jest uzgodnienie programu wdrażania, który odpowiadałby na zobowiązania rządu do ochrony zdrowia publicznego oraz uwzględniał wymagania unijnego prawa, a także brałby pod uwagę potrzeby producentów.

W ub. roku Komisja Europejska ustanowiła nowy maksymalny stopień występowania Salmonelli w stadzie kurczaków, po tym jak unijna Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ujawniła w wynikach badania, że w 1/4 unijnego stada stwierdzone zostały bakterie Salmonelli. Według brytyjskiej Rady ds. Drobiu, kontrola występowania Salmonelli na Wyspach jest bardzo dobra. Generalnie występowanie bakterii Salmonelli należy tutaj do najniższych w Europie.

na podst.: Thepoultrysite, AgraNet

 

Wyższe ceny w sektorze drobiu w Holandii nie rekompensują kosztów produkcji

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa (LEI), rynek drobiu w Holandii w drugim kwartale br. charakteryzował się dużą podażą oraz wysoką konsumpcją. Wpłynęło to na lekko wzrostowy trend w cenach produktów. Na podstawie danych organizacji z sektora (PVE), w okresie pierwszych czterech miesięcy do ubojni dostarczonych zostało 305 tys. ton kurczaków (waga żywa). Był to największy wolumen w Holandii od 10 lat.

Ceny mieszkanek paszowych w czerwcu br. osiągnęły najwyższy poziom od września 1984 roku. Wysokie były również ceny pszenicy, chociaż w związku z dobrymi zbiorami, obniżyły się w drugim kwartale br. Udział pszenicy w żywieniu drobiu będzie prawdopodobnie wyższy w br. ze względu na dużą różnicę w porównaniu do cen mieszanek paszowych. Średni całkowity koszt w ujęciu kwartalnym związany z żywieniem zwierząt wyniósł niemal 200 tys. euro na gospodarstwo z 80 tys. zwierząt. Do kosztów produkcji należy również dodać wyższe ceny kurcząt jednodniowych. Wzrost dochodów związanych ze sprzedażą tylko w połowie pokrył podniesione koszty produkcji w holenderskim sektorze drobiu. W konsekwencji oczekuje się, że producenci kurczaków w drugim kwartale zanotują straty.

na podst.: AgraNet

powrót