top

Archiwum

Agencja Rynku Rolnego podliczyła wielkość dopłat do eksportu produktów drobiarskich w czteroletnim okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej


Od maja 2004 r. do końca czerwca 2008 r. ARR, w ramach administrowania obrotem towarami z zagranicą, wydała ogółem 30,3 tys. pozwoleń dla towarów objętych regulacjami handlowymi, spośród których ponad połowa (15,2 tys.) dotyczyła wywozu z refundacją, w tym 2,4 tys. pozwoleń na wywóz drobiu i jaj.

W okresie czterech lat, wsparcie finansowe wywozu produktów rolno – spożywczych do krajów trzecich, wyniosło w sumie 1 611,7 mln zł. Stanowiło to 34,4% ogółu wypłat dokonanych przez tę Agencję.

Sektor drobiu i jaj uzyskał z tego tytułu, w tym czasie – 8,4 mln zł. Refundacje objęły wywóz 99,9 mln szt. drobiu żywego, 48,2 mln szt. jaj wylęgowych, 2,5 tys. ton mięsa drobiowego, a także 100 ton jaj w skorupkach. Ze statystyk ARR wynika, że najwięcej tych produktów wyeksportowano na Ukrainę i do Azerbejdżanu.

Źródło – Biuletyn Informacyjny ARR – nr 9 2008 /207/, artykuł „Agencja Rynku Rolnego – cztery lata w Unii Europejskiej”.

powrót