top

Archiwum

Prognozy sytuacji cenowej na rynku pasz w sezonie 2008/2009 są optymistyczne dla produkcji zwierzęcej


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował opracowanie „Rynek Pasz” Nr 24, które jest cyklicznym opracowaniem, ukazującym się w kwietniu oraz wrześniu każdego roku.

Opracowanie to zawiera podsumowanie bieżącego sezonu, a z prognoz na sezon 2008/2009 wynikają niższe koszty produkcji drobiarskiej:

„W sezonie 2008/09 należy liczyć się ze spadkiem cen pasz przemysłowych. Niższe ceny zbóż paszowych i surowców wysokobiałkowych będą sprzyjały obniżaniu cen mieszanek, co ma miejsce już od początku bieżącego sezonu.”

Autorzy opracowania przewidują bowiem, że: „średnie ceny pszenicy w IV kwartale 2008 r. mogą wynieść 490-540 zł/t, a żyta 370-420 zł/t. Duże będą różnice pomiędzy cenami ziarna o parametrach konsumpcyjnych i paszowych, których podaż jest znacznie większa. Ceny kukurydzy będą od kilku do kilkunastu procent wyższe, a ceny jęczmienia o 20-30% niższe od cen pszenicy. W pierwszych miesiącach 2009 r. możliwy jest dalszy, umiarkowany wzrost cen zbóż, a w końcu sezonu niewielkie spadki.”

powrót