top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 10 października 2008 r.


USA będzie naciskać na zniesienie zakazu przywozu drobiu do UE

Podczas zbliżającego się kolejnego spotkania na wysokim szczeblu między unijnymi i amerykańskimi partnerami w ramach transatlantyckiego dialogu, Stany Zjednoczone będą prawdopodobnie nawoływać do zniesienia obowiązującego od ponad dekady zakazu przywozu amerykańskiego drobiu. Wysuwanym argumentem może być fakt, że brak konsensusu w tej kwestii zagrozi postępowi osiągniętemu w innych sprawach należących do szerokiego zakresu transatlantyckiej agendy.

Problem zniesienia zakazu jest poruszany szczególnie intensywnie od kilku miesięcy, a pomóc w rozwiązaniu sprawy przywozu amerykańskich kurczaków poddawanych działaniu substancji chemicznych miała ożywiona współpraca w ramach nowego forum – Transatlantyckiej Rady Gospodarczej. Zniesienie zakazu ze względu na stosowane przez Amerykanów praktyki w produkcji drobiu budzi jednak silny sprzeciw w samej Unii Europejskiej.

na podst.: AgraNet

 

Wyzwania przed unijnym sektorem drobiu wg AVEC

W Krakowie odbyło coroczne spotkanie organizacji reprezentującej sektor drobiarski z całej Unii Europejskiej – AVEC, gromadzące przedstawicieli instytucji członkowskich. Przewodniczący organizacji podkreślił, że zarówno produkcja, jak i konsumpcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej rośnie, w wielu państwach członkowskich mięso kurczaków jest nawet częściej wybierane przez konsumentów niż wieprzowina. Wstępne prognozy na 2008 rok są również obiecujące, ale istotne jest zapewnienie kontynuowania pozytywnych trendów w spożyciu mięsa drobiowego, czemu sprzyjać mogą m.in. dalsze kampanie służące promocji mięsa drobiowego, finansowane ze źródeł unijnych.

Tematem tegorocznego zgromadzenia była „Poprawa konkurencyjności w sytuacji szybko zmieniających się warunków na światowych rynkach”. Jednym z ważniejszych wyzwań pozostaje utrzymanie poziomu zaufania do produktów z drobiu, które są uważane za bezpieczne. W przypadku produktów pochodzących z importu, istotne jest przestrzeganie zasady, że tylko mięso drobiowe produkowane w tych samych warunkach, może przedostawać się na unijny rynek. Produkcja w Unii Europejskiej jest podporządkowana surowym wymogom, nałożonym przez wspólnotowe ustawodawstwo.

na podst.: AgraNet

 

Obrońcy praw zwierząt na wyspach chcą zakazu stosowania wszystkich klatek

W ostatnim czasie stojąca do końca roku na czele Unii Europejskiej Francja podkreśliła, że jest zwolennikiem zakazu stosowania konwencjonalnych klatek dla kur niosek począwszy od 1 stycznia 2012 roku, jak pierwotnie przewidywała dyrektywa nr 74/1999. Takie oświadczenie nie satysfakcjonuje w pełni największej grupy obrońców dobrostanu zwierząt w Wlk. Brytanii – Królewskiego Towarzystwa na rzecz zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt (RSPCA). Mimo że z zadowoleniem organizacja przyjęła oświadczenie francuskiego Ministra Rolnictwa Michael’a Barnier’a, to według niej, powinien obowiązywać całkowity zakaz obejmujący wszystkie systemy klatkowe. Wyeliminowanie z użycia konwencjonalnych klatek będzie stanowić tylko niewielki krok w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt. W związku z tym RSPCA zamierza nawoływać rząd do rozszerzenia zakazu na wszystkie klatki oraz nakłaniać konsumentów do wstrzymania się od kupowania jaj pochodzących z klatek, w szczególności w sytuacji ogólnej dostępności produktów z alternatywnych systemów produkcji. W odpowiedzi na te głosy, Narodowa Unia Farmerów (NFU) stwierdziła, że sektor jaj odzwierciedla odmienne potrzeby konsumentów w zakresie przestrzegania standardów dobrostanu, ale również dostępności dla klientów. Sprzedaż jaj pochodzących od zwierząt utrzymywanych na wolnych wybiegach oraz w klatkach konwencjonalnych w obu przypadkach rośnie, co oznacza, że niektórzy konsumenci chcą kupować produkty zgodne z wysokimi standardami dobrostanu, podczas gdy inni zwracają się w kierunku bardziej dla nich przystępnych cenowo towarów, w szczególności w aktualnym klimacie ekonomicznym.

Producenci jaj w klatkach są w trakcie przeprowadzania zmian w przechodzeniu z klatek konwencjonalnych na wzbogacone, wymagających znaczących inwestycji. Ocenia się, że przestawienie systemu produkcji to koszt 15 – 25 funtów szterlingów w przeliczeniu na jednego ptaka.

na podst.: ThepoultryInternational

 

Brazylia będzie w większym stopniu sprzyjała dobrostanowi zwierząt

Brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa (MAPA) w odpowiedzi na nasilającą się presję ze strony importerów, przygotowało rekomendacje najlepszych praktyk w zakresie transportu oraz utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt. Podkreślono, że przepisy chroniące zwierzęta pozostają w mocy począwszy od 1934 roku, ale teraz podjęte zostają nowe przedsięwzięcia. Poprzez te działania wysłany zostanie sygnał do partnerów handlowych, że standardy będą ulepszane.

na podst.: AgraNet

powrót