top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 17 października 2008 r.


Przypadek ptasiej grypy na fermie kaczek w Saksonii

W Niemczech potwierdzony został przypadek ptasiej grypy u kaczki na fermie w Saksonii we wschodnich Niemczech, w pobliżu granicy z Polską. W 2008 roku jest to pierwszy raz, kiedy wykryto wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy w sektorze drobiu w Unii Europejskiej (po raz ostatni w grudniu 2007 roku, kiedy ptasią grypę stwierdzono na fermie w Brandenburgii). Ferma, która została dotknięta przez ptasią grypę w Niemczech, została poddana działaniom polegającym na przymusowym ubiciu całego stada gęsi i kaczek liczącego ok. 1,4 tys. sztuk oraz podjęciu się wyjaśnienia źródła infekcji. Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą wytycznie przez niemieckie władze stref ochronnych.

Niezwłocznie po wykryciu ptasiej grypy Niemcy podjęły działania zgodne z unijnym ustawodawstwem, obejmujące wyznaczenie stref wokół zainfekowanego gospodarstwa. Ponadto wdrożone zostały ścisłe środki kontroli przemieszczania się zwierząt i utrzymywania drobiu wewnątrz budynków.

W ślad za tym odpowiednie władze zajmujące się bezpieczeństwem żywności w Hongkongu poinformowały o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o pozwolenia importowe na produkty z drobiu sprowadzane z Niemiec. Od kwietnia br. Hongkong sprowadził ok. 1,4 tys. ton mrożonego mięsa drobiowego i podrobów z Niemiec.

na podst.: AgraNet, AgraFacts

 

Wzrost produkcji mięsa kurczaków i wartości eksportu produktów w Niemczech

Według federalnego urzędu statystycznego, w Niemczech od stycznia do lipca br. wyprodukowanych zostało 695 tys. ton mięsa kurczaków, o blisko 10% (373 tys. ton) więcej niż przez pierwszych siedem miesięcy ub. roku. W całym 2007 roku w Niemczech wyprodukowano 652 tys. ton tych produktów, co na tle kilku ostatnich lat stanowi istotny wzrost. W 2000 roku produkcja mięsa kurczaków kształtowała się na poziomie jedynie ok. 406 tys. ton, wzrastając do 548 tys. ton w 2004 roku. Między 2000 a 2007 w niemieckim sektorze drobiu przybyło o 60% więcej tych produktów.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy eksport niemieckich kurczaków podniósł się w nieznacznym stopniu do ok. 143,57 tys. ton z 142,72 tys. ton w roku ubiegłym. Największym odbiorcą tych produktów była sąsiednia Holandia, sprowadzająca w pierwszym półroczu 74,79 tys. ton mięsa kurczaków. Drugie miejsce zostało zajęte przez Austrię będąca odbiorcą ponad 13 tys. ton produktów w porównaniu do 10,28 tys. ton przed rokiem. Do istotnych importerów zaliczała się również Wlk. Brytania – odbierająca 14,8 tys. ton produktów w pierwszej połowie br. Podczas gdy całkowity wolumen wywozu był porównywalny do ubiegłorocznego, wartość wysyłek wzrosła aż o 37% do 298 mln euro, co związane było z generalnym wzrostem cen produktów na globalnym rynku.

na podst.: AgraNet

 

Spadki na rynku indyków we Francji

Ostatnie dane z francuskiej rządowej agencji statystycznej Agreste mogą wywołać niepokój wśród producentów indyków. W drugim kwartale br. rodzima produkcja w sektorze spadła o ponad 8% w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. W lipcu i sierpniu br. uboje w sektorze indyków były odpowiednio o 11% i 10,9% niższe niż przed rokiem. Gwałtowany spadek miał miejsce w spożyciu mięsa indyków przez Francuzów, spożywających o ponad 12% mniej produktów (84,7 tys. ton) niż w podobnym okresie przed rokiem. W sektorze kurczaków rodzima konsumpcja znajduje się w tendencji wzrostowej. Niepokojący dla producentów jest również spadek eksportu produktów z indyków o 13,5% w okresie kwiecień – czerwiec br. do 28,8 tys. ton. Eksport we francuskim sektorze indyków stanowi ok. 1/4 całkowitej produkcji i jakikolwiek spadek w wywozie, podsyca presję na spadek rodzimych cen produktów.

Całkowita produkcja we francuskim sektorze drobiu utrzymuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do pierwszej połowy ub. roku, wykazując ok. 0,2% wzrost do 1,1 mln ton.

na podst.: AgraNet

powrót