top

Archiwum

Informacja Izby Zbożowo – Paszowej na temat: "Przywrócenie ceł na import zbóż"


W oparciu o decyzję Komitetu Zarządzającego d/s Zbóż z dnia 16 października br. Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia o przywróceniu ceł na import pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, sorgo, gryki i prosa. Jest to ciągle jeszcze tylko projekt, który musi zostać zatwierdzony. Temat będzie omawiany na kolejnym Kolegium Komisarzy w dniu 22 października b.r., zaś publikacja rozporządzenia oczekiwana jest 23 października br.

Tymczasem jednak służby prawne Komisji zgłosiły do projektu kilka drobnych formalnych poprawek, które muszą być przetłumaczone na wszystkie języki, co może spowodować dalszą kilkudniowa zwłokę.

Gdyby jednak publikacja miała miejsce 23 października br. cła jeszcze nie obejmą towarów wysłanych tego dnia z miejsca pochodzenia do godz. 23.59 czasu lokalnego.

Decyzja o przywróceniu ceł oznaczać będzie dla rynku polskiego nadal zerowe cło dla pszenicy wysokojakościowej oraz cło w wysokości 12 €/t dla pszenicy paszowej (w ramach kontyngentu 2.378.387 ton z krajów innych niż USA i Kanada), zaś dla kukurydzy 8,68 €/t.

Zważywszy relatywnie niewielki import obu zbóż z Ukrainy (VII – IX 2008: pszenica -30 tys. ton, kukurydza – 40 tys. ton) jej wpływ na sytuację fizycznej podaży i popytu na rynku polskim będzie niewielki.”

Źródło – Notatka Sygnalna Izby Zbożowo – Paszowej z dnia 20 października 2008 r.

powrót