top

Archiwum

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB opublikował w październiku 2008 r. tzw. jesienną edycję stałej analizy rynkowej branży drobiarskiej – „Rynek Drobiu i Jaj” nr 34


Opracowanie zawiera podsumowanie sytuacji w sektorze produkcji mięsa drobiu i jaj spożywczych w 2007 r. i w I połowie 2008 r. oraz prognozę na II półrocze bieżącego roku i przyszły rok.

Autorzy przeprowadzili analizę rynku produktów branżowych, na podstawie wielkości podaży i popytu oraz danych o sytuacji w handlu zagranicznym i w przetwórstwie.

Z analizy tej wynika następująca ocena sytuacji sektora mięsa drobiu w 2008 r.:

„W pierwszej połowie 2008 r. produkcja mięsa drobiu była o prawie 12% większa niż przed rokiem, a eksport o 16% większy. W skali całego roku przewiduje się jednak wolniejszy wzrost produkcji bo tylko o 8%, do poziomu 1 207 tys. ton. Import obniży się prawdopodobnie o jedną trzecią, do 65 tys. ton, natomiast eksport wzrośnie o 14%, do 299 tys. ton. Będzie to stanowić 25% produkcji mięsa drobiowego. Wskaźnik samowystarczalności zwiększy się z 117% w 2007 r. do 124 % w 2008 r.”

„Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego drobiem będzie w 2008 r. o 9% wyższe niż w roku poprzednim. Podobny wzrost spodziewany jest w pierwszym półroczu 2009 r.”

„Przyrost spożycia w 2008 r. może okazać się niewystarczający dla zrównoważenia prognozowanego zmniejszenia konsumpcji wieprzowiny. Takiej rekompensaty spadku spożycia mięsa czerwonego zwiększona konsumpcją drobiu można oczekiwać dopiero w 2009 r. Sprzyjać będzie temu korzystna dla drobiu różnica cen detalicznych na rynku mięsnym. Szacuje się, że udział mięsa drobiowego w całkowitej konsumpcji mięsa zwiększy się wówczas do 35%.”

„Sprzedaż zagraniczna będzie nadal głównym czynnikiem determinującym możliwości dalszego rozwoju rynku mięsa drobiowego.”

Sytuacja w sektorze jaj jest również bardzo silnie uzależniona od eksportu:

„Przewiduje się, że w 2008 r. produkcja jaj konsumpcyjnych wyniesie 508 tys. ton i będzie o 1,4% większa niż przed rokiem. Eksport wzrośnie o 30%, tzn. o połowę wolniej niż w 2007 r. i ukształtuje się na poziomie 166 tys. ton. Prognozowane dalsze zwolnienie tempa przyrostu eksportu do jedynie 7% w 2009 r., przy kontynuacji spadku krajowego spożycia jaj, stanowią podstawę przewidywania nieznacznego tylko wzrostu ich produkcji, poniżej 0,5%. W 2009 r. może ona osiągnąc poziom ok. 510 tys. ton.”

„Od kilku lat obniża się krajowe spożycie jaj. O zachowaniu równowagi na rynku i utrzymaniu wzrostu ich produkcji decyduje eksport, który w 2008 r. stanowić będzie już 30% produkcji jaj konsumpcyjnych. Wskaźnik ten od kilku lat rośnie, podobnie jak poziom samowystarczalności. W 2008 r. produkcja jaj może aż o 37% przewyższyć ich krajowe zużycie”

„ W 2008 r. produkcja przetworów z jaj może zmniejszyć się w relacji do rekordowego pod tym względem 2007 r., kiedy jej poziom uległ potrojeniu.”

Analizę rynkową IERiGŻ uzupełniają zestawione przez Krajową Izbę dane GUS o wielkościach wylęgów piskląt za 9 m-cy 2008 r. i opublikowane na podstronie Rynek - http://www.kipdip.org.pl/?job=4&s=59

powrót