top

Archiwum

Minister Rolnictwa opowiedział się po stronie podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, zagrożonych domiarami podatku dochodowego


Resort rolnictwa poinformował Krajową Izbę pismem z dnia 17 listopada 2008 r. o poparciu naszego wniosku z 6 października 2008 r. w sprawie uchylenia kwestionowanej interpretacji podatkowej ministerstwa finansów. Minister rolnictwa wystąpił do ministra finansów z prośbą o „ponowne, wnikliwe zbadanie zastrzeżeń odnośnie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej”. Wystąpienie to zawiera również prośbę „o wstrzymanie wydawania przez urzędy skarbowe decyzji w sprawie zobowiązań podatkowych za lata poprzednie na podstawie oszacowania przychodu dokonanego przez urzędy oraz unieważnienie dotychczas wydanych decyzji.” O tej sprawie napisaliśmy wcześniej w informacji z dnia 23 października 2008 r. pt.: „Krajowa Izba nadal walczy z błędną interpretacją prawa podatkowego, w obronie producentów drobiu i jaj.” Z interpretacją resortu finansów nie zgadzają się eksperci z dziedziny prawa podatkowego. Cytujemy ich głosy na naszej stronie internetowej, w informacji z 27.10. 2008 pt.: „Opinie prawników opublikowane na łamach Rzeczpospolitej potwierdzają racje podatników w sporze z fiskusem.” Prezes Izby - Profesor Stanisław Wężyk przesłał podziękowania Markowi Sawickiemu - Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kazimierzowi Plocke – Sekretarzowi Stanu w MRiRW za szybką reakcję w obronie pokrzywdzonych podatników. Dziękując za zrozumienie niezwykle trudnej sytuacji podmiotów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i interwencję w resorcie finansów, Profesor Stanisław Wężyk – Prezes Izby, podkreślił, że: „Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do Ministra Finansów wzbudziło głęboką nadzieję na możliwość szybkiego i ostatecznego rozpatrzenia sprawy zasad rozliczania działów specjalnych produkcji rolnej z podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.”
powrót