top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) - Rynek Mięsa i Drobiu z 12 i 16 stycznia 2009 r.


Kurczaki z USA nie będą sprowadzane do UE – zdecydowała Rada

Na ostatniej w ub. roku Radzie ds. Rolnictwa ministrowie państw członkowskich odrzucili propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zezwolenia na stosowanie antybakteryjnych substancji w przetwórstwie mięsa drobiowego. Taka praktyka od lat jest stosowana w Stanach Zjednoczonych i była przyczyną zakazu importu produktów z tego państwa do Unii Europejskiej przed dziesięcioma latami. Podczas głosowania w Radzie, przeciwko projektowi Komisji opowiedziała się zdecydowana większość państw członkowskich (26), od głosu wstrzymała się jedynie Wlk. Brytania. Chociaż wynik głosowania nie był zaskakujący, nadzieje amerykańskich eksporterów na wznowienie handlu drobiem zostały definitywnie rozwiane. Pozostaje pytanie w jakim stopniu będzie to miało wpływ na transatlantyckie relacje handlowe. Wcześniej projekt przepisów budził sprzeczne opinie w ramach samej Komisji Europejskiej. Propozycja przewidywała dopuszczenie do użytku czterech substancji wykorzystywanych w antybakteryjnej ochronie produktów z drobiu, jednak pod ścisłymi i surowymi warunkami. Francuski minister rolnictwa sprawujący funkcję przewodniczącego Rady, po głosowaniu podkreślił, że jest to kwestia ochrony, a nie protekcjonizmu handlowego. Powtórzył przy tym, że Unia Europejska woli promować bezpieczeństwo żywności poprzez działania na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego niż stosować antybakteryjne substancje w końcowej fazie do odkażania produktów. Europejczycy są przywiązani do takiego modelu i wymagają respektowania standardów od eksporterów żywności na wspólnotowy rynek. W czerwcu ub. Roku propozycja została odrzucona również przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego (SCOFCAH).

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet

USA przed WTO w sprawie chemicznie odkażanych kurczaków?

Po odrzuceniu przez ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej propozycji zmiany przepisów odnośnie stosowania substancji chemicznych do odkażania drobiu, Stany Zjednoczone prawdopodobnie będą szukały rozwiązania tej sprawy w drodze dalszych negocjacji. Nie można również wykluczyć ewentualnego sporu przed Światową Organizacją Handlu (WTO). Zakaz przywozu produktów z USA obowiązuje od ponad 10 lat. W ostatnim czasie podejmowano próby rozwiązania tej kwestii. W Unii Europejskiej, co pokazało ostatnie głosowanie w Radzie, brak jest jednak przyzwolenia na sprowadzanie odkażanych chlorem produktów ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wierzą jeszcze, że Transatlantycka Rada Gospodarcza jest forum, które może sprzyjać porozumieniu, chociaż ostatnie spotkanie w jej ramach w grudniu ub. roku było bardzo rozczarowujące pod tym względem. Ustępujący gabinet Georga W. Busha rozpoczął już przygotowania do wystąpienia przeciwko Unii Europejskiej, po tym jak nie zanotowano postępu w negocjacjach na grudniowym spotkaniu Transatlantyckiej Rady Gospodarczej. Przejmujący władzę rząd Demokratów będzie prawdopodobnie otwarty na wsparcie takich działań. Amerykańska Rada ds. Eksportu Drobiu i Jaj (USAPEEC) uważa, że Wspólnota nie ma naukowych podstaw do zamknięcia granic przed drobiem poddawanym działaniu substancji chemicznych.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet Treść
powrót