top

Archiwum

USA wnoszą skargę w sprawie odkażanych kurczaków przed WTO


Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) - Rynek Mięsa i Drobiu z 23 stycznia 2009 r.

Skarga USA do WTO to odpowiedź na brak zgody rady ministrów rolnictwa krajów członkowskich z 18 grudnia 2008 r. na import mięsa odkażanego związkami chloru.

USA wnoszą skargę w sprawie odkażanych kurczaki przed WTO

USA podjęły kolejny krok na drodze do rozwiązania sporu wokół eksportu odkażanego mięsa drobiowego do państw członkowskich Wspólnoty. Postanowiły one skierować do Światowej Organizacji Handlu (WTO) skargę na Unię Europejską, która stosuje restrykcje przywozowe wobec amerykańskiego drobiu. Poprzez wniesienie skargi Amerykanie dążą do dalszych konsultacji na szczeblu WTO i doprowadzenia do sytuacji, pozwalającej na sprzedaż odkażanego mięsa na wspólnotowym rynku drobiu. Podkreślono przy tym, że Stany Zjednoczone wolałyby, żeby kwestia została rozwiązana bez konieczności przeprowadzania długiej i kosztownej procedury. Chemiczne odkażanie mięsa drobiowego było szeroko stosowane w USA przez wiele lat. Redukcja czynników chorobotwórczych została uznana za nieszkodliwą metodę przez odpowiednie służby zajmujące się bezpieczeństwem żywności w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że dniu 18 grudnia ub. roku ministrowie ds. rolnictwa odrzucili projekt zmian, pozwalający na stosowanie tych substancji i na wznowienie przywozu ze Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że Unia Europejska jest niezadowolona z decyzji Stanów Zjednoczonych. Jednak uważnie zbadane zostaną roszczenia Amerykanów i Wspólnota zamierza zaangażować się w konsultacje, będące obowiązkowym elementem procedury przed WTO.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, Agrisalon, Thepoultrysite Treść
powrót