top

Archiwum

FAMMU-FAPA o wyższych refundacjach do eksportu mięsa drobiowego i przetworów z jaj


Zmiany w unijnych refundacjach do eksportu produktów drobiarskich są niewielkie i dotyczą tylko przetworów z jaj ( powrót do poziomu subwencji z września 2008 r. ) oraz mrożonego mięsa drobiu wysyłanego do krajów Bliskiego Wschodu. Nadal obowiązywać będą te same, obniżone od 21 listopada 2008 r. o 66% stawki dopłat dla eksportu piskląt i jaj wylęgowych.

Aktualne stawki refundacji znajdują się na podstronie "Przepisy".

"UE: Wyższe refundacje do eksportu mięsa drobiowego i przetworów z jaj


Na ostatnim spotkaniu Komitetu Zarządzającego podjęto decyzję o podwyżkach obowiązujących refundacji do eksportu mięsa drobiowego i jaj poza Unię Europejską. Od 23 stycznia br. w oparciu o dwa nowe akty prawne: odpowiednio rozporządzenie Komisji nr 63/2009 oraz rozporządzenie nr 62/2009 obowiązuje nowy poziom subwencji eksportowych w obydwu sektorach. Po listopadowych obniżkach, w styczniu o ponad 1/3 podwyższone zostały zwroty eksportowe do wysyłek mrożonych kurczaków sprzedawanych na rynkach państw Bliskiego Wschodu. Refundacje do eksportu drobiu żywego poza granice Wspólnoty zostały pozostawione na dotychczas obowiązującym poziomie. W przypadku produktów z sektora jaj, powrócono do wysokości subwencji z września ub. roku, które następnie zostały o ponad 1/3 obniżone w listopadzie poprzedniego roku. Styczniowe podwyżki objęły wyłącznie przetwory z jaj wysyłane we wszystkich kierunkach, poza Szwajcarią. W podobny sposób dostosowano wysokość refundacji obowiązujących przy wysyłkach jaj i żółtek jaj w formie produktów spoza Załącznika I do Traktatu (rozporządzenie nr 65/2009). Wysokość refundacji w sektorze drobiu i jaj została przedstawiona w Notowaniach."


Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
powrót