top

Archiwum

Resort rolnictwa od 15 marca 2005 r. wstrzymał przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach Działania 6 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Resort rolnictwa poinformował Izbę, że ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków w ramach Działania 6 pt. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej”, decyzją Kierownictwa Resortu wstrzymano dalszy nabór wniosków w ramach ww. Działania.

Do tego dnia złożono 73 950 wniosków na łączną kwotę ponad 2,6 mld zł.

Działanie 6 obejmowało, między innymi, dotacje na: wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych (nieprzepuszczalne płyty obornikowe, nieprzepuszczalne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, urządzenia i technologie do szybkiego usuwania odchodów z budynków inwentarskich) oraz 16 zł/na zakup 1 klatki przez 44 fermy kur nieśnych, które na podstawie Traktatu Akcesyjnego uzyskały okres przejściowy do 31 grudnia 2009 r. Ta ostatnia dotacja w rzeczywistości była i tak pustym zapisem, nie mającym żadnego ekonomicznego znaczenia dla tych ferm.

powrót