top

Archiwum

Korekta danych dotyczących wielkości produkcji pomiotu drobiowego oraz zawartości azotu w tym pomiocie


Na wniosek Prezesa Krajowej Izby – Prof. dr hab. Stanisława Wężyka resort rolnictwa zmieni błędne parametry, określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Jak wynika z opiniowanego przez nas, projektu zmian ww. przepisów, nieprawidłowe wskaźniki zostały skorygowane do rzeczywistych wielkości. Izba uznała za konieczne złożenie wniosku o uzupełnienie załącznika o nieuwzględnione w tym projekcie parametry wielkości produkcji pomiotu w systemach klatkowych oraz o dane w tym zakresie dla odchowu kur.

powrót