top

Archiwum

Wstrzymano prace nad projektowanym wprowadzeniem podatku akcyzowego na gazy płynne i podwyższeniem tego podatku na olej opałowy do celów grzewczych


Włączenie się Krajowej Izby do protestu przeciwko zamiarom Ministerstwa Finansów (MF) dotyczącym wprowadzenia od 18 kwietnia 2005 r. podatku akcyzowego na gazy płynne w wys. 695 zł/1000 kg oraz podwyższenia akcyzy na oleje opałowe lekkie z 233 zł/1000 do 1028 zł/ 1000 l, przyczyniło się do wstrzymania przez Premiera prac nad projektem zmiany przepisów w tym zakresie.

MF uzasadniał planowaną zmianę: „koniecznością przeciwdziałania patologicznym zjawiskom wykorzystywania oleju opałowego jako napędowego oraz stosowania do napędu pojazdów samochodowych nieopodatkowanych akcyzą gazów płynnych – propanu i butanu, mieszanin propanu-butanu i innych gazów płynnych sprzedawanych luzem jak i butlach, przeznaczonych na cele opałowe.”

Izba uzasadniła sprzeciw następującymi argumentami: problemy fiskalne związane z uszczelnieniem poboru podatków nie mogą być rozwiązywane metodą obciążania podmiotów gospodarczych dodatkowymi podatkami; wprowadzenie akcyzy spowoduje 30% wzrost kosztów ogrzewania w obiektach drobiarskich i 2-4% wzrost kosztów wytwarzania surowców drobiarskich oraz całkowity brak opłacalności produkcji drobiarskiej w okresie zimowym; krajowe drobiarstwo utraci zdolność do konkurowania na wspólnym rynku (w większości krajów UE paliwa do celów grzewczych nie są obciążone podatkiem akcyzowym); podatek akcyzowy na paliwa grzewcze jest sprzeczny z proekologiczną polityką państwa.

Inicjator protestu Polska Organizacja Gazu Płynnego przekazała Zarządowi Izby podziękowanie za skuteczną pomoc w tej sprawie.

powrót