top

Archiwum

Jak minimalizować ryzyko zakażenia drobiu wirusem grypy ptasiej


Główny Lekarz Weterynarii, podczas spotkania z reprezentacją branży drobiarskiej w dniu 25 sierpnia 2005 r., przedstawił program zapobiegania ptasiej grypie. Program ten ma na celu głównie minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem drobiu przez dziko żyjące ptaki, migrujące ze wschodu na zachód.

Również w tym samym czasie w Brukseli eksperci weterynaryjni ze wszystkich krajów członkowskich, zastanawiali się nad środkami ostrożności, między innymi, nad zasadnością oraz technicznymi możliwościami odizolowania drobiu utrzymywanego w gospodarstwach przez zamknięcie go w budynkach.

Komisja Europejska, nie podjęła na razie decyzji o wydaniu, wzorem Holandii, nakazu zamknięcia drobiu w budynkach, niemniej władze Komisji będą przyglądać się rozwojowi sytuacji i jeśli będzie to konieczne zmienią tę decyzję.

Zdaniem Głównego Lekarza Weterynarii, byłoby to jedną z podstawowych metod minimalizacji zagrożenia. W związku z tym, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do zrealizowania, zalecane jest, aby rolnicy utrzymujący drób na wybiegach, schowali drób, pasze i wodę do budynków.

W sytuacji kiedy nie ma stuprocentowej pewności zagrożenia, obecnie wprowadzenie takiego nakazu byłoby trudne do uzasadnienia, tym bardziej, że nakaz powinien obejmować okres aż trzech miesięcy - od września do listopada.

Rozważane jest wprowadzenie, w ramach prewencji, zakazu uboju drobiu, tzw. gospodarczego na fermach oraz sprzedaży mięsa drobiu, pochodzącego z takiego uboju, na targowiskach i bazarach.

Konsumenci nie powinni kupować mięsa drobiu i innych produktów drobiarskich z nieznanych źródeł, tj. o nieudokumentowanym pochodzeniu.

Władze weterynaryjne w najbliższym czasie przekazywać będą cyklicznie w telewizyjnych programach rolniczych informacje dotyczące zapobiegania ptasiej grypie, których celem ma być edukacja rolników.

Planowane jest wydanie przez GIW specjalnej broszury oraz włączenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb rolniczych i władz gminnych w jej kolportowanie oraz szerokie upowszechnianie informacji o ewentualnych skutkach grypy ptasiej i obowiązujących przepisach dotyczących jej zwalczania.

Informacje te powinny dotrzeć do wszystkich rolników utrzymujących w swoich gospodarstwach drób.

Fermy przemysłowe, w których drób utrzymuje się w zamkniętych budynkach, muszą prowadzić wszelkie działania profilaktyczne, które wyeliminują kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia. Dotyczy to w szczególności izolacji tych ferm od drobiu utrzymywanego na wybiegach.

powrót