top

Archiwum

"UE - Dobrostan zwierząt na etykietach


Komisja Europejska zamierza zaproponować wprowadzenie etykiet na produktach spożywczych, informujących o dobrostanie zwierząt. Dyskusja nad tymi propozycjami przewidywana jest na konferencji, która zostanie zorganizowana w Pradze w marcu br. Przewodniczące w obecnym półroczu w Unii Czechy kładą szczególny nacisk na sprawy związane z dobrostanem zwierząt. Nie wiadomo jeszcze, czy planowany system etykiet dotyczących dobrostanu zwierząt będzie funkcjonował na zasadzie obligatoryjnej, czy też będzie dobrowolny. Nieoficjalnie wiadomo, że propozycje dotyczące etykiet nie powinny zaburzyć podstaw funkcjonowania standardów dobrostanu zwierząt we Wspólnocie, jeśli nawet będą wprowadzane na zasadzie obowiązkowej. Zdaniem Komisji Europejskiej etykiety informujące o dobrostanie zwierząt pozwolą konsumentom na dokonanie świadomego wyboru produktów, które zostały wyprodukowane z zachowaniemwysokich standardów. Dzięki etykietom wyróżnieni zostaną także producenci, którzy produkują wysokiej jakości żywność. Komisja Europejska zamierza także powołać Centrum Dobrostanu Zwierząt, które koordynowałoby wszystkie sprawy związane z tym zagadnieniem. Ewentualna lokalizacja tego centrum nie jest jeszcze znana."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet
powrót