top

Archiwum

"Niewielki wzrost produkcji mięsa drobiowego w państwach UE


Produkcja mięsa drobiowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej wzrosła w 2008 roku o 1,3% do 11,4 mln ton. W porównaniu do 2007 roku (wówczas +3%) tempo wzrostu było jednak mniej wyraźne. W państwach dawnej Piętnastki wytworzono o 1,7% więcej mięsa białego niż rok wcześniej, co wpłynęło na poziom produkcji wynoszący ok. 9,07 mln ton. Wzrost produkcji nie został jednak równomiernie rozłożony między poszczególne rodzaje mięsa drobiowego. Ekspansja zaznaczyła się w szczególności w sektorze mięsa kurczaków, gdzie miał miejsce 2% wzrost do 8,66 mln ton. Inaczej niż w sektorze kurczaków, produkcja mięsa indyczego nieprzerwanie zniżkuje od 2001 roku. W 2008 roku w całej Wspólnocie wyprodukowano 1,85 mln ton tego rodzaju mięsa, w tym ok. 1,39 mln ton w państwach UE-15 – o 1,3% mniej niż w 2007 roku i w sumie aż o 27% mniej niż w roku 2001. Więcej informacji o sytuacji na rynku drobiu w państwach Wspólnoty w naszym najbliższym Raporcie Kwartalnym."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: ZMP
powrót