top

Archiwum

"Eksport drobiu i jaj z USA za sumę 4,7 mld USD w 2008 r.


Według danych amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), w 2008 roku amerykańscy eksporterzy mięsa drobiowego, jaj i przetworów z jaj pobili rekord pod względem wartości wysyłek o 25% przekraczając wpływy z 2007 roku. W całkowitej wartości wysyłek zrealizowanych w 2008 roku, aż 3,5 mld USD stanowiło mięso kurczaków, którego sprzedaż za granicę była o 28% wyższa w porównaniu do 2007 roku. Nowy rekord ustanowiono również pod względem wysyłek mięsa indyków – eksport w tym segmencie miał nieosiągniętą nigdy wcześniej wartość 481,9 mln USD (+21%), głównie dzięki zwiększonemu popytowi ze strony Meksyku oraz Chin. Zauważalną tendencją w amerykańskim wywozie drobiu jest coraz mniejsza koncentracja na podstawowych rynkach zbytu. Udział „wielkiej trójki” (Rosji, Chin i Meksyku) w amerykańskim eksporcie wyniósł 46% w ub. roku w porównaniu do 52% rok wcześniej. Eksport jaj konsumpcyjnych ze Stanów Zjednoczonych w ub. roku ukształtował się na poziomie o 20% niższym wobec 2007 roku, notując spadek z poziomu 63,4 mln USD do 50,81 mln USD. W tym okresie spadła sprzedaż jaj do wielu istotnych odbiorców, wzrost miał miejsce jedynie w eksporcie do Kanady (o 42%). Odwrotna tendencja przeważała w eksporcie produktów przetworzonych z jaj, których wysyłki podniosły się w ciągu roku o 23% do 17,2 mln USD."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Wattpoultry
powrót