top

Archiwum

Uzasadnienie wniosku o sprostowanie informacji zawartych w artykule „Jajeczko częściowo nieświeże”


Producenci i dystrybutorzy jaj spożywczych, zrzeszeni w naszej organizacji, domagają się pilnego opublikowania powyższego tekstu sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych w artykule Pani Redaktor Krystyny Naszkowskiej, uważając, że artykuł ten w poważnym stopniu naruszył ich dobro osobiste - interesy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zamieszczenie sprostowania ma na celu przywrócenie dotychczasowego zaufania odbiorców i konsumentów do produkowanych przez nich jaj spożywczych, które są sprzedawane nie tylko na krajowym rynku, ale również na rynkach innych krajów członkowskich oraz są eksportowane na rynki trzecie.

Sytuacja przedstawiona w tym artykule jest zaprzeczeniem wyników kontroli jaj spożywczych, produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez podmioty należące do naszej organizacji.

Ta grupa ferm i zakładów pakowania jaj jest bowiem najlepiej przygotowana do spełniania wymagań norm handlowych jaj, a prowadzona przez nich działalność jest zgodna z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczenie sprostowania jest szczególnie istotne ze względu na to, że nieprawdziwe informacje, zawarte w tym artykule, zostały natychmiast rozpowszechnione również przez inne media (stacje radiowe, gazety lokalne, strony internetowe itp.).

Dziwnym zbiegiem okoliczności, równocześnie z publikacją artykułu, zawierającą wypowiedź eksperta Gazety Wyborczej: „Niemcy mają takie same unijne normy, a znacznie lepsze jajka”, na krajowym pojawiły się niemieckie jaja.

Słuszne mogą okazać się podejrzenia czytelników Gazety Wyborczej, że treść artykułu nie jest przypadkowa i że powstał on z inspiracji zagranicznej konkurencji. powrót