top

Archiwum

Gazeta Wyborcza nie sprostowała do tej pory nieprawdziwych informacji o jakości jaj, opublikowanych w artykule „Jajeczko częściowo nieświeże”


Redakcja GW nie zareagowała nawet na sprostowanie, które otrzymała od swojego rozmówcy - prof. Adama Mazanowskiego. W jego liście do Redakcji, który Izba także otrzymała, czytamy: „W wywiadzie telefonicznym, niektóre informacje uległy skróceniu lub uogólnieniu. Spowodować to mogło niepotrzebną dezinformację konsumentów i zmniejszenie spożycia jaj, wielce niekorzystnego, w świetle zaleceń dietetyki.”

Załączony do tego listu tekst sprostowania pt. „Uzupełnienie do wywiadu z dnia 05.09.2005” zawiera następujące stwierdzenia:

-„W wywiadzie mowa była głównie o ekstensywnej produkcji jaj w małych gospodarstwach rolnych, utrzymujących kury z dostępem do wybiegu. Natomiast produkcja fermowa odbywa się w bateriach klatek, na podłożu ściołowo-rusztowym lub na ściółce, przeważnie ze słomy żytniej i prowadzona jest przez wysokiej klasy specjalistów w dobrych warunkach środowiskowych i z pełnym programem profilaktycznym oraz z zastosowaniem pełnowartościowych mieszanek paszowych. Zbiór jaj przeprowadza się mechanicznie i wielokrotnie w ciągu dnia.”

-„Należy wspomnieć, że jaja pozyskiwane w bateriach klatek nie maja w ogóle kontaktu z odchodami ptaków, a kury chowane na rusztach lub na ściółce, niosą jaja w czystych gniazdach zaścielonych słomą najlepszej jakości. Dlatego podany w wywiadzie jednostkowy przykład dotyczący jakości i świeżości jaj, nie może stanowić podstawy do obliczeń czy rzutować na opinię o przydatności spożywczej jaj w kraju. Ogólnie można stwierdzić, że jaja fermowe uzyskiwane w kraju są dobre.”

-„W ciągu ostatnich 20 lat zrobiono bardzo dużo w celu udoskonalenia produkcji jaj spożywczych i dzisiaj fermowa produkcja jaj w kraju jest na dobrym europejskim poziomie.”

Znamienne jest, że autor cytowanego wyżej sprostowania nie ustosunkował się do wypowiedzi:

„Niemcy mają takie same unijne normy, a znacznie lepsze jaja.”

Może to wyjaśniać związek artykułu z pojawieniem się na krajowym rynku niemieckich jaj.

powrót